Själens hälsa

”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Den heliga Koranen 19:33)

Imam Ridha(A) sade: ”Det finns tre kritiska stadier för varje människa: födseln, döden och Domedagen”[1]. När en person kommer till den här stora världen från den stängda världen i livmodern så möter hon ett okänt öde, och om hon träder in i den här världen på ett betryggande sätt så kommer hon att inleda sitt liv nya liv i en lugn tillvaro. Att övergå till nästa värld efter döden är det första hemska tillfället för en människa där hon kommer att vara i fröjd om hon passerar detta stadie säkert. Och slutligen om hon återuppstår på Domedagen på ett betryggande sätt så kommer hon att vara i fröjd och en lugn tillvaro för alltid (självfallet kommer endast de som har passerat de tidigare stadierna på ett betryggande sätt att vara säkra på Domedagen och förbli det i evighet).

Dessa tre stadier är extremt kritiska. Varje människa har en svår väg för att nå Domedagen i harmoni. Enligt den heliga Koranen så var och kommer Profeten Jesus(A) att vara i absolut frid i alla dessa tre stadier.

Den heliga Koranen anger att Profeten Jesus(A) beskrev sitt liv med betoning på friden i den här världen, i nästa värld och på Domedagen genom följande utlåtande: ”[Guds] fred var med mig den dag jag föddes och skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de döda.” (Den heliga Koranen 19:33)

Friden och välmåendet som nämns här är själens frid, inte kroppens frid eller den psykiska välmåendet och komforten. Även om Profeten Jesus(A) led på grund av många svårigheter och smärtor (som den heliga Koranen förklarar angående vissa av hans utmaningar och problem i vers 52 av kapitel 3), så passerade han alla dessa svårigheter i fröjd. Det innebär att ingen incident kunde ockupera Profeten Jesus(A) rena hjärta eller skada hans religion. Därför är själens frid totalt det motsatta mot kroppens komfort och välmående.

Ett bevis för detta påstående är ett liknande uttalande av Profeten Jesus(A) angående Profeten Yahya(A), martyren, där han säger: ”Och frid vara över honom den dagen han föddes, den dagen han dör och den dagen som han återfår livet”(Den heliga Koranen 19:15). Betydelsen av att hälsa på Profeten Yahya(A) med ett sådant uttalande är att han levde i frid i den här världen, även om historien berättar att han blev martyr på ett brutalt sätt och hans välsignade huvud avlägsnades från hans kropp av en tygellös person bland Israels barn och den togs till en annan tygellös person som en gåva. Därför när vi säger i frid så menar vi att han lämnad eden här världen med ett sunt hjärta och att han trädde in i livet efter döden med tro och ett hälsosamt hjärta.

En som kopplar samman med sin Herre med ett gott hjärta kommer att möta sin Herre med ett gott hjärta också. En sådan person är välsignad av Allah(Swt), även om han lider i sitt liv, blir anklagad eller hotas med att brännas upp. Allah(Swt) skickar välsignelser över en person vars hjärta och tro når deras destination i frid.

Profeten Jesus(A) var en sådan person och hans liv exemplifierar själens frid i de tre kritiska stadierna i varje persons liv i den här världen, efter döden och Domedagen.


 

(Ovan är ett urval tagen från ”Interpretation of the Holy Quran (vol 7)” av Ayatollah Jawadi Amuli.

[1]. Tafsir Noor al-Thaqalayn, vol. 3, s. 327