Hur många var de gudomliga profeterna samt hur många av dessa profeters namn har nämnts i Koranen?

Många av korankommentatorer (mufassirin) har genom verserna 4:164 och 40:78 diskuterat angående antalet gudomliga profeter(A). Det finns ett flertal återberättelser om detta ämne. Den mest kända bland dem återger att antalet är 124 tusen och i dess fullföljande anger den antalet budbärare vara 313 [1].

Antalet nämnda profeter(A) i Koranen är 26 och dessa är följande:

Adam(A), Noa(A), Idris(A), Saleh(A), Ever(A), Abraham(A), Ismael(A), Isak(A), Josef(A), Lot(A), Jakob(A), Mose(A), Aron(A), Jetro(A), Sakarias(A), Johannes(A), Jesus(A), David(A), Salomo(A), Elia(A), Elisha(A), Dhul-Kifl(A), Job(A), Jona(A), ’Ozayr(A), Mohammad(S). Dock finns det vissa andra profeter som påpekas i Koranen, fast utan att ange något namn.


[1] Bihar al-Anwar, vol. 11, s. 31.