Ödmjukhet – Nyckel till framgång

Alla profeters sätt att predika har varit baserat på ödmjukhet och anspråkslöshet; eftersom den som vill förmedla ett budskap till människor, speciellt om budskapet kommer från Gud, måste vara extremt ödmjuk och anspråkslös mot människorna.

Med andra ord så måste en sån person hålla sig ifrån att vara pretentiös, undvika att prisa sig själv, avstå från att förminska folket men samtidigt opponera sig mot arroganta och självbelåtna människor. Denna gudomliga uppträdande kommer få folket att acceptera budbärarens budskap.

Profeten Jesus(A) var inget undantag i denna fråga, faktum är att han uppmanade sina efterföljare att vara så.

En dag kom Profeten Jesus(A) till sina följeslagare och sade följande till dem: ”Jag har ett önskemål gentemot er och jag kommer endast att be om det ifall ni lovar att fullfölja det”.

Följeslagarna svarade: ”O Guds Budbärare! Vi kommer att lyda dig oavsett vad du ber om”.

Då reste sig Profeten Jesus(A) upp, böjde sig ner och började tvätta sina följeslagares fötter en efter en. Följeslagarna kände sig obekväma och skämdes; men eftersom de lovat att göra som han vill så förblev dem tysta och tittade på medan Profeten Jesus(A) tvättade deras fötter.

Så fort Profeten Jesus(A) var färdig, sade en av följeslagarna till honom: ”O Guds Budbärare! Du är vår lärare. Det är lämpligare om vi tvättar dina fötter än att du tvättar våra!”

Profeten Jesus(A) svarade: ”Jag gjorde så för att lära er att de lämpligaste personerna att hjälpa människor är de rättslärda. Jag gjorde så för att vara ödmjuk och för att lära er ödmjukhet så att när ni ska ut och lära folket för att vägleda dem efter mig så skall ni också behandla folket med ödmjukhet. För sannerligen växer visdom på ödmjukhetens mark. Precis som plantor växer på mjuk underlag och inte på hård underlag som bergiga områden.


(Ovanstående är en sektion som plockats från ”The Narrative of Veracious” av martyren Shahid Mutahhari).