Ett par ord från den vise

De som strävar mot livet efter döden tittar ner på den här världen och de som dyrkar den här världen. De är på en kontinuerlig uppdrag för att skapa medvetenhet för världsliga människor genom provocerande budskap.

 

Profeten Isa(A) (Jesus), Marias(A) son, i ett försök att väcka sådana tankar har sagt: ”Ve över er som dyrkar den här världen! Har ni inte givits en grad över alla skapelser på grund av ert intellekt? Ni har istället ignorerat den och vänt er mot världen. Ni styr med världslig avsikt och skapar grund för mer världslig njutning. Ni har föredragit den här världen mot livet efter döden och ni har också fokuserat på att expandera det här livet.

 

Till när skall ni vara för den här världen och tills när skall Gud inte vara en del av ert liv? Den här världen är så nära på att förgöra er på Domens Dag. Då era synder kommer att räknas upp och kunskap kommer att knuffa er bakifrån på det mest förödmjukande sättet för att lämna över er till tortyrens ängel och allt detta kommer att ske då ni befinner er i ett ensamt tillstånd där ni kommer vara utan vänner eller kompanjoner då ni möter resultatet av era handlingar[1].”

 

Sannerligen är detta ett vist budskap från Messias(A) som lär oss att ju mer vi dras mot den här världen ju längre bort kommer vi från livet efter döden. En vis man tar endast vad som är nödvändigt och tittar på den här världen som en förberedelse för livet efter döden. En sådan person kommer att välja det som är långt från lyx så att hans hjärta inte förblindas. På grund av detta har Profeten Isa(A) sagt följande: ”Titta inte på egendomarna som tillhör de som dyrkar den här världen, för skenet från deras egendomar kommer att släcka ljuset från er tro[2].”

 

Vi hoppas att råden från Profeten Isa(A) kommer att bli paradigmen för mänskligheten.

(Ovan är ett urval från boken ”The Preach (the way to prevent influence of Satan on the heart)” av Ayatullah Zia’Abadi med mindre förändringar)

[1]. Tuhaf al-Uqul, kapitlet om Messias(A) läror.

[2]. al-Mahajjah al-Bayza’, vol 7, s. 328