Profeten Adam(A)

Namn: Adam
Titel: Safiyullah (Allahs utvalde) och Khalifatullah (Allahs förste ställföreträdare)
Barn: Habil, Kabil, Shith och andra.
Källor i Koranen: [2:30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38] [3:33, 59] [5:27][7:11,19,20,21,22,23,24,25,26,27,][17:61][18:50][20:115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123]

Allah skapade Profeten Adam(A) av lera. Sedan blåste han in sin ande i lerformen. Han lärde Profeten alla namnen. Det betyder att Han gav honom kunskap, talförmåga och förmågan att uttrycka sina tankar och känslor. Sedan befallde han alla änglarna att göra sidjda (falla till marken ) framför Profeten Adam(A). Alla änglarna utom Shaytan löd Allahs befallning. Shaytan var en djinn, som levde bland änglarna. Shaytan vägrade lyda Allah. Han ansåg att han var förmer än Profeten Adam(A). Han var ju gjord av eld och Profeten Adam(A) bara av lera. Som straff befallde Allah att han skulle skickas ut från himlen men han fick uppskov med straffets verkställande till en senare tidpunkt, som Allah skulle bestämma.

 

Sedan bjöd Allah Profeten Adam(A) och hans hustru Hawwa(A) att bosätta sig i paradisets trädgård. De fick äta av alla frukterna men ett visst träd fick de inte gå nära och inte äta av dess frukter. Shaytan var alltid arg på Profeten Adam(A), som han ansåg vara orsaken till att han kastats ut från himlen. En dag kom Shaytan till paradiset och sade till Profeten Adam(A) att han var en vän till honom och att han ville ge honom ett gott råd: de borde äta av den förbjudna frukten. Han sade att den smakade mycket gott och den skulle göra dem som änglarna och de skulle få evigt liv. Adam och Hawa lät sig luras och smakade av frukten. Så snart de gjort det, insåg de sitt misstag. De vände sig till Allah och bad honom om förlåtelse. Han förlät dem men sade att de måste lämna paradiset och gå och leva på jorden. Så länge de löd Allah, skulle inte Shaytan kunna lura dem. Profeten Adam(A) kom först till en plats, som hette Arafa. Här på berget Djabalur Rahma grät han och bad om förlåtelse för sitt misstag. Allah förlät honom. Profeten Adam(A) och Hawwa(A) gick från Arafa genom Muzdalifa och Mina till Makka. För att förlåtelsen skulle bli fullständig, sade Allah till Profeten Adam(A) att göra tawaf runt den plats där Ka’ba senare skulle stå. Djibrail ritade upp en kvadrat där Ka’ba senare skulle stå och Profeten Adam(A) gjorde tawaf Allah sade till Hawwa(A) att gå bort ur Adams synhåll och sätta sig på berget Marwa.

 

När Profeten Adam(A) hade fullbordat tawaf, gick han för att leta efter Hawwa(A). Han klättrade upp på berget Saffa och såg sin hustru på berget mittemot. Han började gå emot henne. Innan han kom fram till henne sade Allah åt honom att klippa naglarna och håret, som han inte hade brytt sig om att göra i sin sorg över att ha begått misstaget. Han klippte håret och naglarna. Just som han mötte Hawwa(A) sade Allah åt honom att göra tawaf en gång till (Tawwafun Nisa) som tacksägelse. Detta var den första Umra.