Author Archives: admin

Islam – fredens religion

Islam är fredens religion. Det är uppenbart från enbart namnet. Både ordet ”Islam” (som är arabiskt) och ordet fred på arabiska – ”salam” – kommer från samma rot – ”salima”. Muslimer hälsar på varandra genom att säga frasen ”Salam Alakium” – fred vare över dig. Även de dagliga bönerna avslutas med samma mening. Ett av […]

Människans status i Islam

Främsta skapelsen: Människan är den främsta skapelsen av Gud. ”VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat”. [surah Al-Isra’, 17:70] Född syndfri: […]

Meningen med livet

Vårt liv här på jorden har ett specifikt syfte; det [livet] är inte resultatet av en slump som skedde i naturen, eller ett straff för att ha ätit från det förbjudna trädet. Vi är här i enhetlighet med Guds plan: det världsliga livet är ett test, en chans att bevisa att vi är värdiga ett […]

Vad är Islam?

Islam innebär lydnad eller underkastelse av ens egen vilja till Allah(SWT). Normalt sett så underkastar sig mänskligheten till Allah(SWT) – denna instinkt skapades hos människan i samband med hennes födsel. I verkligheten så underkastar sig hela universum – stjärnorna, planeterna och oceanen – till Allahs(SWT) vilja genom dess ordnade system. Den moderna vetenskapen kallar detta […]

Islam

”Har du fullt förstått vad Islam är?” Sannerligen är det en religion baserad på sanning. Det är en sådan lärorik fontän att flera bäckar av visdom och kunskap strömmar från den. Det är ett sådant ljus att en mångfald av ljus tänds av den. Det är en ädel fackla som lyser upp Guds väg. Det […]