Meningen med livet

Vårt liv här på jorden har ett specifikt syfte; det [livet] är inte resultatet av en slump som skedde i naturen, eller ett straff för att ha ätit från det förbjudna trädet. Vi är här i enhetlighet med Guds plan: det världsliga livet är ett test, en chans att bevisa att vi är värdiga ett lyckligt och evigt liv i det nästkommande livet. Gud skapade oss inte  för att endast spendera ett par år i det här livet – att bli skapad enbart för detta liv skulle vara som ett skämt till människan från Skaparen. Mohammad(S), Islams (sista) Profet, sade: ”Du har inte blivit skapad för att sedan förgås, snarare tvärtom, du är skapad för ett evigt liv.”

Enligt Islam, är det nästkommande livet den slutgiltiga destinationen för mänskligheten. Vid tidens slut, kommer alla människor uppväckas för att sedan stå till svars för deras världsliga liv. Det nästkommande livet är evigt, men vare sig det blir fullt av lycka eller sorg beror på hur vi väljer att spendera vårt nuvarande. För att hjälpa mänskligheten att uppnå detta mål, sände Gud olika Profeter och följeslagare – detta för att vägleda dem. Mohammad(S) är den sista Profeten, och Islam är den sista och kompletta versionen av Guds budskap.