Islam förespråkar rättvisa

Enligt islamisk uppfattning är hela världen en realitet som grundar sig på jämlikhet och rättvisa. Himlarna och jorden har bildats på just detta sätt. Allt i världen är beräknat och planerat.

”Han har rest himlens valv och fastställt [alltings] mått.” (Den heliga Koranen 55:7)

 

Allt i universum rör sig mot sitt mål. Det finns ingenting som är oordnat och slumpartat. Från den ordning som finns i en levande cell och kärnan i en atom till det exakta systemet hos en levande varelse och till den exakta balansen som råder mellan planeterna i solsystemet, galaxerna och de underbara lagarna som reglerar hela världen, vilka upptäcks och används av vetenskapen. Allt tyder på att det finns ett uträknat och strukturerat system.

På grundval av vad Imam Ali(A) har sagt, innebär rättvisa att sätta allt på sin plats. Däremot innebär orättvisa att ta en sak ur sin givna plats.
Varje avvikelse från de allmänna regler och relationer styr världen. Detta kommer att skapa förvirring och oordning vilket stör balansen hos den bestämda fysiska lagen. Allting måste röra sig i enlighet med sitt eget kretslopp och främja sin utveckling.

Jämvikt och ordning är de oundvikliga lagarna som styr naturen. Den naturliga fenomenen är inte fria att välja vilken typ av gemensam relation de har eller om de bör eller inte bör bevara en jämvikt. Även den reaktion som producerats av någon form av störning i naturen är menat att återställa jämvikten och att undanröja hinder i vägen för utvecklingen. Denna reaktion följer naturligtvis även ett oundvikligt förlopp som redan har ordinerats.
Genomträngning av bakterier eller virus i form av en sjukdom i människokroppen orsakar kramper och smärta, men motståndet av vita blodkroppar eller läkemedel bekämpar bakterierna och virusen. Därefter återställs hälsan och allmän jämvikt råder i kroppen. Detta är ett exempel på den obligatoriska lagen i kampen mot ondskan.

Philosophy of Islam, skriven av: Dr M. Husayni Behishti  & Dr M. Jawad Bahonar