Adalah – Gudomlig rättvisa

Rättvisefrågan i skapelsen och därmed Skaparens rättvisa är en fråga som alla människor oavsett bildningsnivå, grupptillhörighet, yrke och sysselsättning, ålder och liv helt enkelt, någon gång ställer sig och finner sig inför. Det är en fråga som likväl en bonde som en filosof, en troende som en icke-troende i något livsskede, oftast i samband med en plötslig livsomvälvande händelse – som likt ett blixtnedslag mitt på ljusa dagen slår ner på ett ögonblick för att i nästa försvinna lika hastigt som den kom och vad som återstår är endast dess spår och man finner sig plötsligt kvarlämnad med en helt ny verklighet än vad man tidigare känt till och det finns inget återvändo till det som varit utan man har inget annat val än att fortsätta färden och sätta ena foten framför den andra och helt enkelt leva vidare – ger upphov till ifrågasättanden av detta slag.

 

Naturkatastrofer som inträffar helt oväntade och utan förvarning och till synes medför inget annat än stor skada, död och förödelse är en av de fenomen som genom ett kraftigt omskakande av människans väsen väcker henne till en verklighet hon försummat och utlöser sådana livsfrågor som ifrågasättande av livet och dess mening, skapelsen och dess mål, vår plats och vår möjlighet att påverka och var rättvisan finns i det hela?
Liknande frågor ställer vi oss alla någon gång ibland men det förekommer tillfällen i våra liv då vi verkligen ifrågasätter livet i helhet.