Profetskap

En av frågorna som i Koranens hänseende är mycket diskutabel är att det i Koranen har kommit både uttrycket ”profet” och ”sändebud”, och huruvida profetskapet avviker från sändningskapet. Alltså, är de två poster och två egenskaper eller är det en sak som har beskrivits med två ord?

Ordet Nabi kommer från stammen ”Naba’’” (tillkännagivandet). Naba’ betyder nyhet, de angelägna, enorma och ärliga nyheterna. Det är alltså inte vilken nyhet som helst som kan kallas för Naba’. Nabi betyder den upplysande. Profeterna har hämtat med sig nyheter från Gud och gett dem till folk, och med denna anledning kallas de för profeter (Anbiya’).

Ordet ”Rasol” kommer från stammen ”Resalat” vars ursprungliga innebörd är befrielse från begränsning. ”Morsel” på arabiska betyder den befriade. När någon, sänder någon eller något från en plats till en annan kallas det för ”Ersal”, och ”Rasol” innebär den sände i helheten. Man brukar sända representanter till andra personer, och dessa kallas vanligen på arabiska för ”Rasol”. Att man sände en Rasol betyder att man sände en representant, ett sändebud. Det är den språkliga innebörden av detta.

Förutom den ovannämnda språkliga skillnaden kan man sammanfatta skiljaktigheten mellan profet och sändebud enligt nedanstående punkter:

1. Rasol är den som har blivit utvald för att komma med en ny gudomlig lag, medan Nabi är den som har i uppdrag att fortsätta sprida den gamla gudomliga lagen.
2. Rasol är den som har en ny och helig skrift, medan Nabi är utan helig skrift.
3. Rasol är den som får gudomliga inspirationer och har till uppdrag att underrätta också, medan Nabi är den som får gudomliga inspirationer men den har inte alltid tilluppgift att underrätta om dessa.