Profeten Idris(A) (Enoch)

Namn: Idris
Far: Djared bin Mahalil bin Cainan bin Enos bin Shith bin Profeten Adam(A)
Barn: Profeten Nuhs farfars far
Källor i Koranen: [19:56] [21:85]

Profeten Idris(A) föddes 100 år efter Profeten Adams(A) död. Han var sonsons son till Profeten Shith(A) och farfars far till Profeten Nuh(A). Han införde skrivkonsten och konsten att sy. Han var också den första människan, som tillverkade vapen och som med en vågs hjälp förklarade hur man skall mäta tyngder. Det var han som undervisade människorna om planeternas rörelser och deras förhållande till solen och som lärde dem att dyrka Skaparen (Allah). Imam Sadiq(A) har berättat att Profeten Idris(A) brukade sitta och sy och be i joskén i Sahla (Kufa) En gång under Profeten Idris tid fanns det en grym kung. En dag var kungen ute på landet och såg en vacker trädgård, som han blev förtjust i. Han sade till trädgårdens ägare att lämna över den till honom.

 

Ägaren vägrade och sade att han hade fru och barn att försörja. Kungen blev rasade. Hans hustru, som också var girig, sade till honom att leta efter människor, som skulle vittna falskt mot trädgårdens ägare och säga att han var motståndare till kungen. Sedan skulle han kunna döda honom. Kungen gjorde så och tog trädgården och familjen blev hemlös. Allah skickade Profeten Idris(A) till kungen för att varna honom och säga att han skulle straffas för sitt brott. Kungen lyssnade inte alls utan sade till Profeten Idris(A) att ge sig av innan han dödade honom också. Drottningen skickade några män för att döda Idris(A), men han lämnade staden och gömde sig i en grotta, där han bad till Allah att straffa människorna.Kungen störtades. Även stadens befolkning fick lida genom att inget regn kom. Efter ungefär tjugo år av lidande bad människorna Allah om förlåtelse. Allah godtog deras ånger och skickade regn. Profeten Idris(A) återvände till staden.Han brukade be så mycket att även änglarna förundrades. En gång ville Dödens ängel, Izrail, hälsa på Idris(A) och Allah lät honom komma förklädd till människa.

Idris(A) bad honom ta hans själ så att han skulle få smaka döden. Izrail gjorde det men gav sedan tillbaks själen. Sedan bad Profeten Idris(A) att få se Paradiset och Helvetet. När han såg Paradiset, bad han att få stanna en liten stund där. Eftersom han ju redan hade smakat på döden, lät Allah honom göra det. Profeten Idris(A) lever fortfarande i himlen.