Profeten Nuh(A) (Noa)

Som vi har läst, var Profeten Nuh(A) en av de störste av Allahs Profeter. Men människorna som levde på hans tid var förblindade. De tillbad avgudar och sökte deras hjälp. Profeten Nuh(A) rådde dem att sluta med avgudadyrkan. Han förkunnade, att endast Allah är den sanne Herren och att endast Han skulle tillbes. Han uppmanade dem också att göra det som är gott och ta avstånd från det onda. Han påminde dem om Allahs godhet. Han varnade dem för Hans vrede. Men allt verkade så gott som meningslöst. De förblindade människorna gjorde narr av honom och vägrade rätta sig efter hans undervisning.

När allt hopp var ute att dessa onda människor skulle överge sina dåliga levnadsvanor talade Allah till Profeten Nuh(A):

– Gör en ark så som jag befallt dig, och tala inte till mig om dem som orättfärdiga. Var så säker, de skall drunkna!

Profeten Nuh(A) gjorde en ark så som Allah hade befallt honom. När den var färdig gick han och de i hans familj som trodde på Allah tillsammans med många andra troende ombord och tog skydd i den. Då började det regna våldsamt och vatten forsade också fram ur alla vattenkällor. Den värsta översvämningen i världshistorien hade kommit. Hela jorden var övertäckt med vatten. Alla de som överträtt Allahs bud drunknade. Även Profeten Nuhs(A) son Kanaan drunknade eftersom han inte trott på Allah.

Profeten Nuhs(A) ark flöt många dagar på vattnet. Till sist sjönk vattnet undan och arken stötte emot ett berg i Turkiet som heter “Judi”. Där kunde alla i arken stiga i land. På så sätt klarade sig Profeten Nuh(A) och hans följeslagare helt välbehållna.

När tillståndet i världen blivit normalt igen talade Profeten Nuh(A) ännu en gång om för människorna hur Allah ville att de skulle leva på jorden. Han undervisade om Allah så länge han levde. När han dog begravdes han i Najaf al-Ashraf, som är en stad i nuvarande Irak. Inom samma område ligger också Imam Ali(A) gravmonument.

Endast de sant troende kan bli räddade.


Frågor

1. Varför straffades Profeten Nuhs(A) samtida med översvämningen?

2. Hur räddades Profeten Nuh(A) och hans följeslagare från översvämningen?

3. Var landade Profeten Nuhs(A) ark när vattnet hade sjunkit undan?