Profeten Ibrahim(A) (Abraham)

Profeten Ibrahim(A) har en mycket aktad plats bland Allahs Profeter. Han föddes i Babylon under Nimrods regeringstid. Nimrod var en mycket grym härskare. Många av Ibrahim (A) ättlingar var också profeter. Därför kallas han Profeternas Fader. Vår helige Profet Mohammad(S) var också en av hans ättlingar.

Avgudadyrkan var mycket vanlig på den tid då Profeten Ibrahim(A) levde. Han hade emellertid en stark önskan att människorna bara skulle tillbe Allah och lämna alla avgudar och falska gudar. Han önskade att de skulle vara fria och lyckliga och inte skada varandra. Han vände sig alltid mot de grymma och hjälpte de svaga och förtryckta. Därför företog han “djihad” för att bekämpa grymhet och avgudadyrkan.

Nimrod och hans hovmän ogillade Profeten Ibrahim(A) och hans tillvägagångssätt. De blev därför hans fiender och ville döda honom. För att åstadkomma detta kastade de honom i elden. Men Allah räddade honom och gjorde så att elden inte kunde bränna honom. Allah är verkligen allsmäktig!

I lydnad till Allah byggde Ibrahim(A) det heliga Kaba i Mekka. Det är Allahs allra heligaste byggnad på jorden. Kaba kallas också “Masjid al-Harâm”. Pilgrimsfärd till denna heliga plats kallas Hadj. Hadj företar man i Zil-Hajjah, den islamitiska kalenderns tolfte månad. Hundratusentals muslimer från världens alla hörn samlas i Mekka under dessa dagar för att förrätta Hadj.

Kaba är också “Qibla” för alla muslimer. När man ber är det viktigt att man har ansiktet vänt mot Kibla. Annars är inte bönerna i sin ordning.

Profeten Ibrahim(A) fortsatte att vägleda och undervisa människorna och till sist lyckades han i sin uppgift.

Profeten Ibrahim(A) fick utstå svåra lidanden men uppoffrade sig för att leda människorna rätt.