Profeten Hud(A)

Namn: Hud
Far: Abdullah bin Riah bin Haloss bin Aad bin Aus bin Saam bin Nuh
Källor i Koranen: [7:65-71] [11:50-60,89] [26:123-138] [46:22-25]

Profeten Hud(A) skickades till folket i Aad, som låg i Ahqaaf. Ordet Ahqaaf är pluralis av Hoqf, och betyder en kulle i öknen. Det låg i Yemen på stranden av Omans hav. Profeten Hud(A) var född bland detta starka och rika folk. Men de dyrkade avgudar. Profeten Hud(A) tillbringade mycket tid med att predika för dem att bara be till den Ende och Endaste Guden – Allah, deras Skapare. Människorna var envisa och bara några få lyssnade på honom. Allah straffade Aads folk genom att skicka en lång tid utan regn. Stor torka rådde men människorna vill fortfarande inte tro. De smädade Hud(A) och slog honom. Han varnade dem för ännu hårdare straff men de brydde sig inte om honom. När deras svårigheter blev riktigt stora, kom de till Profeten Hud(A) och sade att han skulle be om regn. Han bad om regn och folket fick åter mat att äta men ändå vägrade de att bättra sig.

De trotsade Profeten Hud(A) och sade att om han var en sann profet, kunde han ju hämta straffet, som han sagt att Allah skulle skicka till dem. Profeten Hud(A) sade till dem att det bara var Allah, som visste när straffet skulle komma. Snart såg de ett moln närma sig. De trodde att det var ett regnmoln och samlades under det. Men det var en stark och våldsam vind liknande en virvelstorm. Den dödade alla invånarna i Aad. Bara Profeten Hud(A) och några troende räddades och Profeten Hud(A) begav sig till Hadhremaut (Yemen ). Profeten Hud(A) dog där. Han är begravd där