Profeten Saleh(A)

Namn: Saleh
Far: Abud bin Asif bin Nasikh bin Abud bin Hadir bin Thamood bin A’amir bin Saam bin Nuh
Källor i Koranen: [7:73-79] [11:61-68] [26:141-159]

Profeten Saleh(A) skickades till stammen Thamood, som var välbärgad och levde i Hidjr- dalen mellan Madina och Syrien. De byggde sina hus i de stora klipporna i bergen. Stammen Thamood kallas ibland för den andra Aad. Allah hade gynnat dem med rikedom och överflöd men de hade glömt Allah och dyrkade avgudar. Under en lång tid predikade Profeten Saleh(A) för dem och manade dem att överge avgudarna och be till Allah. De dyrkade en del av berget och firade en offerfest där varje år. De sade till Profeten Saleh(A) att han skulle ge dem ett tecken från Allah, om han var en sann profet. Allah skickade en kamel som tecken. Han sade att kamelen skulle dricka allt vattnet en dag och att Thamods folk skulle dricka från källan nästa dag.

 

Aldrig hade människorna sett en sådan kamel, som varannan dag kunde dricka upp allt vattnet i källan. Men de vägrade fortfarande att överge sina avgudar. Profeten Saleh(A) hade också varnat dem, att Allah skulle straffa dem, om de gjorde kamelen illa. Men i sitt hömod och sin envishet dödade de kamelen. Sedan kom de till profeten och sade: ” O Saleh, kom med det du hotade oss med, om du verkligen är en av de sanna budbärarna.” (Den heliga Koranen 7:77)

Han sade till dem att ångra sig ( göra tawba) inom tre dagar. De bara skrattade åt honom. På den fjärde dagen drabbades Thamoods invånare av ett blixtnedslag från himlen och en jordbävning, som dödade dem. Bara Profeten Saleh(A) och några av hans följeslagare undkom. Profeten Saleh(A) blev mycket skakad av att se så många från sin stam dödas. Han återvände och sade till de döda: ”O mitt folk. Förvisso gav jag er min Herres budskap och jag varnade er men ni lyssnade inte på mina varningar.” (Den heliga Koranen 7:79)