Profeten Sulayman(A) (Salomo)

Han var tretton år gammal, när hans far, Profeten Dawud(A), dog. Allah gav honom det största kungadöme någon kung hade styrt över. Han fick också gåvan att förstå fåglars och djurs språk. Även vinden löd honom. Hans arme bestod av män, djinner, djur och fåglar.

En gång var han på marsch med sin armé till en plats som kallades Myrornas dal, där stora mängder av ädla stenar och dyrbara metaller fanns gömda i jorden. I Dalen levde stora myror, som hindrade folk från att komma in i dalen. När myrornas ledare såg Profeten Sulaymans(A) armé komma, sade han till de andra myrorna att gå in i sina hål, så att Sulayman och hans armé inte skulle krossa dem. Profeten Sulayman(A) förstod djurens och insekternas språk, och han hade hört vad myrornas ledare hade sagt. Profeten Sulayman(A) log och bad sin armé att vara försiktiga och inte skada myrorna. Han tackade Allah för att han hade fått visdomen att förstå och att han kunde rädda myrornas liv.

En dag märkte Profeten(A) att hans budbärare, fågeln Hudhud var försvunnen. Lite senare kom Hudhud tillbaka och berättade:
”Jag har nyheter till dig från Saba (Sheba). Jag har funnit en kvinna, som härskar över dem, och hon äger stora rikedomar och en stor tron. Jag såg att hon och hennes folk dyrkar solen i stället Allah.” (Den heliga Koranen 27:23-24)

Profeten Sulayman(A) skickade ett brev till drottningen av Saba, vars namn var Bilqis, där han skrev:
” I Allahs namn, den Nådigaste, den Barmhärtigaste. Var inte högmodig och kom till mig i underkastelse till Allah (som muslim). (Den heliga Koranen 27:30-31)

När Bilqis fick brevet, rådgjorde hon med sina ministrar och beslöt att skicka presenter till Profeten Sulayman(A) och sedan vänta på vad han skulle göra. Profeten Sulayman(A) välkomnade budbärarna och bad dem om svaret på sitt brev och han sade: ”Vad är detta för rikedomar? Jag har mottagit gåvor från Allah utan motstycke. Återvänd till ert land och tala om för er drottning att jag kommer att skicka en arme till Saba, som ingen skall kunna besegra.”

När Bilqis fick detta meddelande och hörde om Profeten Sulaymans(A) makt, beslöt hon att underkasta sig honom, och att anta hans kallelse att bli muslim. När Profeten Sulayman(A) hörde att hon var på väg till hans kungarike, vände han sig till sitt folk och sade: ”Vem av er kan ta hit hennes tron, innan de kommer hit i underkastelse?” (Den heliga Koranen 27:38)

En av djinnerna sade:
”Jag skall ta hit den innan du har hunnit resa dig från din plats.” (Den heliga Koranen 27:39)

En av dem som Profeten Sulayman(A) hade lärt Allahs underbara namn, sade:
”Den som hade kunskap om Skriften sade:” ”Jag skall hämta den till dig innan ditt öga hunnit blinka”, och när Sulayman såg tronen bredvid sig, sade han: ”Detta är bevis på min Herres nåd att Han prövar mig om jag är tacksam eller otacksam” (Den heliga Koranen 27:40)

Profeten Sulayman(A) förberedde Bilqis ankomst och befallde att ett palats av glas skulle byggas. Under glasgolven fanns det vatten där olika sorters fiskar simmade. När Bilqis kom, tog han henne till palatset. Bilqis blev lurad när hon såg vattnet. För att inte hennes klänning skulle bli blöt, lyfte hon upp den så att hennes nakna fötter syntes. När hon insåg sitt misstag, förstod hon genast vad Profeten Sulayman(A) försökte säga till henne. Han vill visa henne att allt inte var vad det verkar vara. Även om Solen, som hon dyrkade, var det mäktigast hon kunde se, var det Allah som hade skapat solen. En dag kallade Profeten Sulayman(A) samman hela sin arme av män, djinner, djur och fåglar. Han ville inspektera dem alla. Han klättrade högst upp på sitt palats för att se dem. Det var medan han betraktade sitt kungarike som dödens ängel kom. Profeten Sulayman(A) stod kvar lutad på sin stav. Det var bara när en mask hade ätit sig genom hans stav och han fallit omkull, som männen och djinnerna i hans arme förstod att han var död.