Profeten Dawud(A) (David)

Profeten Musa(A) hade räddat Bani Israel från Firawn och han hade fört dem till Palestina. Här blev de tvungna att fortsätta att slåss mot filistinerna, som jagade dem från deras hem. I det sista slaget förlorade de den heliga arken, som innehöll de ursprungliga tavlorna med Tawrat.

Bani Israel kände sig helt övergivna. De tillbringade många år utan land och hem. Till slut vände de sig till Profeten Samuel(A) och bad honom utse en mäktig kung åt dem, så att de skulle kunna få tillbaks sitt land. På Allahs befallning utnämnde Profeten Samuel(A) Taalut (Saul) till kung. Bani Israel tyckte inte om valet. De sade att Taalut var fattig och okänd. Men Profeten Samuel(A) talade om för dem att Taalut valts på grund av sina kunskaper och sin visdom och styrka, och att han skulle leda dem till seger.

Det tog Taalut 20 år att hitta den heliga arken med Tawrat. Så snart de fått den tillbaks, började de marschera mot Palestina. Filistinernas ledare var en väldig man, som hette Djaalut (Goliat). Bani Israel blev rädda bara av att se på Djaalut. Profeten Dawud(A) var med i Taaluts arme. Han var mycket ung. Han hade inte kommit för att kriga utan för att betjäna sina tre äldre bröder, som var soldater. Han skulle också ta nyheter från kriget hem till deras far.

När Talut såg att Djaalut skrämt hans arme, försökte han inge sina män mod genom att utlova stora belöningar till dem som gjorde motstånd mot Djaalut. Han lovade även att den som dödade Djaalut skulle få hans dotter till hustru. Profeten Dawud(A) gick för att ta reda på vad som stod på. Han hade aldrig deltagit i någon strid tidigare men han gick fram till Taalut och sade: Jag är den rätte mannen att slåss mot denne djävul. Jag har redan dödat en tiger och en björn, som anföll min fars får.

Profeten Dawuds(A) mod gjorde stort intryck på Taalut och han antog erbjudandet. Han gav Profeten Dawud(A) en rustning och rådde honom att vara försiktig. Innan Profeten Dawud(A) gick emot Djalut, tog han av sig den tunga rustningen. Han stod framför fienden med en slangbåge och en stav. Det var samma stav, som han använde, när han vaktade sina får. Innan Djalut hann svara på utmaningen, sköt Profeten Dawud(A) i väg en sten med sin slangbåge. Stenen träffade Djalut med en fruktansvärd kraft och han föll till marken medvetslös. Sedan tog han Djaluts tunga svärd och högg av honom huvudet. Filistinerna, som bevittnade sin mäktige ledares död, blev modlösa och flydde i panik. Profeten Dawud(A) gifte sig med Taluts dotter Mikal. Han blev också överbefälhavare för Taaluts arme.

Efter Taaluts död blev Profeten Dawud(A) kung. Allah hade välsignat honom med en vacker röst och uppenbarat Zabur för honom. När han läste ur den stämde bergen och fåglarna in i sången. Järnet blev mjukt som vax i hans händer. Han tillverkade en ny typ av lätta stridsutrustningar, som var hopsatta av järnringar. Han försörjde sig genom att sälja dem till
armen.

” Sannerligen har vi beviljat Dawud en ynnest då vi sade: O berg, sjung Allahs lov tillsammans med honom och även ni, fåglar. Och vi gjorde järnet mjukt för honom. (Den heliga Koranen 34:10)

Profeten Dawud(A) hade 19 söner. Allah skänkte honom Zabur och han blev kung över sitt folk. Var och en av hans söner hoppades att få ärva faderns tron. Allah uppenbarade för Profeten Dawud några frågor, som han skulle ställa till var och en av sina söner. Den som kunde besvara frågorna rätt, skulle få ärva faderns tron.

En dag kallade Profeten Dawud(A) till sig alla sina söner i närvaro av de lärda männen och ledarna för rikets alla stammar. Han ställde följande frågor till dem:

 1. Vad är närmast människan?
 2. Vad är längst bort från människan?
 3. Vilka två saker är förbundna med varandra?
 4. Vad är det mest uppskakande?
 5. Vilka två saker förblir oförändrade?
 6. Vilka två saker är alltid olika?
 7. Vilka två saker är varandras motsatser?
 8. Vilken handling har ett gott resultat?
 9. Vilken handling har ett dåligt resultat?

Bara den yngste sonen, Profeten Sulayman (A), stod upp och gav följande svar:

 1. Det som är närmast människan är livet efter detta (döden kan komma när som helst)
 2. Det som är längst bort från människan är den tid som gått.
 3. De två saker som är förbundna med varandra är kroppen och själen.
 4. Det mest uppskakande är en död människas kropp (en kropp utan själ).
 5. De två saker som förblir oförändrade är himlen och jorden.
 6. De två saker som är olika är natt och dag.
 7. De två saker som är varandras motsatser är liv och död.
 8. Den handling vars resultat är gott är tålamod i vrede.
 9. Den handling vars resultat är dåligt är brådska i vrede.

Profeten Sulayman(A) utnämndes till sin fars efterträdare på tronen.