Profeten Yaqub(A) (Jakob)

”Och till honom (Ibrahim)(A) skänkte Vi Ishaq och Yaqub, som en ytterligare gåva och gjorde dem rättskaffens. Och Vi gjorde dem till ledare for att visa (människorna ) den rätta vägen i enlighet med Vår befallning och Vi inspirerade dem till goda gärningar och att iakttaga sina moraliska förpliktelser och att ge zakat och att vara Oss lydiga”. (Den heliga Koranen 21:72,73)
Profeten Ishaq(A) var Profeten Ibrahim(A)s yngste son med hustrun Sarah. Profeten Ishaq(A) gifte sig med sin farbrors dotter Rafqa och de fick tvillingsönerna Isu och Profeten Yaqub(A). Profeten Yaqub(A) var sina föräldrars älskling. Det gjorde hans tvillingbror avundsjuk. För att undvika bråk mellan bröderna, gav Profeten Ishaq(A) rådet till profeten Yaqub(A) att flytta hemifrån och bege sig till Fidan Aram. Hans morbror Laban bodde där. I Fidam Aram arbetade han hos sin morbror och gifte sig med hans dotter. Efter en tid återvände han till Palestina. Han skickade presenter till sin bror som tecken på sin goda vilja. Presenterna togs väl emot och snart var osämjan mellan bröderna glömd.

Profeten Yaqub(A) beslöt att bosätta sig i Kanaans land och Allah välsignade honom med tolv söner. Med sin första hustru Lay’ah fick han sex söner – Yahuda, Roil, Sham’son, Lavi, Zialon och Yashdjar. I sitt äktenskap med Lay’ahs yngre syster Rahil fick han en dotter, Diana, och två söner Binjamin och Profeten Yusuf(A). Dessutom hade Profeten Yaqub(A) två söner, Haad och Ashar, i sitt äktenskap med Lay’ahs slavinna Zulfa och en dotter, Danja, och två söner, Don och Toftali, i sitt äktenskap med Rahils slavinna, Maleha. Hans tolv söner blev kända under namnet Ishaqs barnbarn. Rahil dog tidigt. Därför kände Profeten Yaqub(A) alltid stor tillgivenhet till hennes söner, Binjamin och särskilt till Profeten Yusuf(A). Profetens kärlek till sonen Profeten Yusuf(A) blev senare en källa till avundsjuka hos de andra sönerna.