Maulana Rumi

Jag sakteligen stönade för hundra seklers ankomst.
Världen skall eka i ljudet av min Hayhaa(sorgset läte)!
Den, likaså, skall vända på axeln av min Heyhaa.
 (Divan, 562:7)

Maulana Jalal-e Din Mohammad Maulawi Rumi(RA-Rahemah-o Allah-må Gud vara honom nådig) föddes den sjätte Rabi’al-Awwal 604 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) i Wakhsh, Tadjikistan som administrerades av Balkh, Afghanistan som då tillhörde Persiens nordöstra provinser. Han var son till den rättslärde arifen(mystikern) Baha-e Din Valad Soltan-e Olema(RA) och gick i hans fotspår. Som barn hade han Burhau-e Din Serr Dan Mohaqqaq Hosseini från Balkh som lärare. Han kom att bli skolad inom fiqh(rättslära) och teologi, samt arabisk och persisk litteratur.

I flykt från den Mongoliska invasionen tog sig Rumis(RA) familj igenom olika muslimska länder. Då han var fem år tog de sig till Baghdad, Irak. Tre år senare flyttade de vidare till Damaskus, Syrien och uträttade en pilgrimsfärd till Mecka, Arabien för att slutligen flytta till Euphrates i Turkiet. Vid nitton års ålder gifte sig Rumi(RA) med Gohar Khatun(RA) som var dotter till Laleh Sharif-e Din(RA) från Samarkand, Tadjikistan och flyttade sedan till Konya i nordvästra provinserna av Persien (nuvarande Turkiet). Rumi(RA) fick allt som allt fyra barn, tre söner och en dotter. 628 e.H då fadern Baha-e Din(RA) mötte sin bortgång blev Rumi(RA) hans efterträdare som professor i religions vetenskap. Vid 24 års ålder var han redan fulländad som rättslärd i religion och självtillräckliga vetenskaper.

Den 26 Jamadi at-thani 642 e.H då han var 37 år träffade han en vandrande darvish(luffare) vid namn Shams-e Din Mohammad(RA) son till Malik-dad Tabrizi(RA) och introducerades till vägen Irfan (mystik/sann kännedom och vetande). Rumis(RA) religiositet genomsyrades av en känsla av kosmisk hemlöshet och avskärmande från Allah(SWT-Sobhanah-o wa ta’ala-glorifierad och upphöjd äro Han), den Gudomliga Källan. Den största olyckan en människa kunde drabbas av enligt Rumi(RA) var att inte känna envishetens plåga som driver en man eller kvinna till religiöst sökande. Vi måste inse vår otillräcklighet och att vår känsla av individualitet är en illusion. Vårt jag döljer verkligheten för oss, och genom att befria oss från egoismens och själviskhetens hårda grepp kommer vi att finna att Gud(SWT) är allt det som finnas kvar.

Den tjugo första Shawwal 643 e.H lämnade Shams(RA) Konya och Rumi(RA) för första gången. Men Rumi(RA) var redan en ”berusad arif”. Hans andliga och privata liv kastades från den ena ytterligheten till den andra. Han sökte extasen i dansen, sången, poesin och musiken, och medlemmarna i den orden han grundade kallas ofta för dansande darvisher på grund av sin envetna, virvlande dans som framkallar ett transcendent transtillstånd.
Trots sitt uppenbart labila psyke var Rumi(RA) under sin livsstid känd som ”Mawlana”(våran Herre) bland sina lärjungar.

Den utomordentliga kärlek han kände gentemot Shams-e Din(RA) och den hjärtskärande sorg han kände gentemot hans bortgång manifesterades i form av sånger, dans och poesi inom Divan-e Shams-e Tabrizi(en samling av dikter). Rumis(RA) studenter mördade Shams-e Din(RA), troligtvis utav avundsjuka, och enligt vissa källor dödades även hans förstfödda son med Shams(RA). Den konstanta källan i Rumis(RA) poesi var absolut kärlek till Allah(SWT). Den oerhörda påverkan han hade i Islamisk tänkande, litteratur och all form av estetisk uttryck kan bara inte överskattas.
Mathnawi, hans främsta verk, kan hittas i de flesta persisktalande husen idag. Om Ibn Arabi(RA) hade skrivit för de intellektuella, manade Rumi(RA) alla människor att leva bortom det egna jaget, att höja sig över vardagslivets rutiner. Mathnawi hyllade livsstilen irfan som kan göra vem som helst till en oövervinnelig hjälte i det slag som ständigt utkämpas i kosmos och i själen.

Maulana Jalal-e Din Rumi(RA) dog vid solnedgången den 5 Jamadi at-thani 672 e.H vid 66 års ålder i Konya. Folk tillhörandes olika trosövertygelser följde hans likbår. Den natten kom att kallas Sebul Arus(enandets natt). Sedan dess har Maulawi darvisherna haft det datumet som en festivaldag.
Än idag är hans Maulawi-orden världskänd men speciellt mycket bland Turkiets andliga mystiker.

Rumis Verk:
1. Divan-e-Shams: Ett kompendium av poesi prisandes Shams(RA) på över 45 000 verser på persiska.
2. Mathnawi/Masnavi: Rumis kändaste verk i sju böcker och 24 660 parrimmade jambiska verser på persiska och lite arabiska och finns att hitta i de flesta persisktalande husen.
3. Fihi Ma Fihi: introducerande uppsatser gällande metafysik.

Födelse
Födelsedatum: 6 Rabi al-awwal 604 e.H/30 september 1207
Födelseplats: Wakhsh, Tajikistan som tillhörde Persien

Familj:
Full namn: Maulana Jalal e Din Mohammad Molavi Balkhi Rumi
Fader: Baha’u’d-Din Veled Sultan’l-Ulema
Moder: Okänd
Farfar: Jalale Din Hossein al khatibi
Mormor: Malika’i Jihan – dotter till Khorram-shah, konung över Khorasan
Broder: Ala’u’Din (två år äldre)
Syster: Okänd
Fru: Gohar Khatun, dotter till Laleh Sharif-e Din från Samarkand
2 Fru: Okänd

Barn:
1. Son, dödad med Shams
2. Dotter, gifte sig med lokal prins och lämnade Qonya (Konya)
3. Son, Mohammad Baha-e Din Soltan Weled
4. Son, okänd