Livet efter döden

Uppnår man direkt Uppståndelsens Dag efter döden och avgörs ens liv efter döden då? Eller hamnar man i en särskild värld i intervallet mellan Döden och Domedag? (Uppenbarligen känner endast Gud till när Domedagen kommer, till och med profeterna är omedvetna om det).

Enligt den Heliga Koranen, den Heliga Profeten och imamerna uppnår ingen Domedagen genast efter döden, eftersom Återuppståndelsen sammanfaller med en serie fundamentala revolutioner och förändringar på jorden och på andra himlakroppar. På Domedagen kommer ingenting att förbli i sitt tidigare tillstånd. Vi ser att världen fortfarande existerar och kanske kommer att existera i miljoner eller till och med biljoner år till med ytterligare biljoner människor efter oss.

Dessutom genomgår ingen, enligt Koranens synpunkt och enligt de tidigare verserna, ett helt och hållet omedvetet stadium i intervallet mellan döden och Domedagen. Efter döden inträder man i ett annat stadium där man är medveten om allting. Man upplever glädje, tillfredsställelse, smärta och sorg. Ens lycka och lidande står i direkt relation till ens tankar, moral och gärningar i denna världen. Detta stadium fortsätter till Domedagen, då en serie unika revolutioner och förändringar på en gång kommer att omfatta hela universum från de mest avlägsna stjärnorna till vår jord. Detta stadium eller denna världen, vilket är ett intervall och ett mellanstadium mellan denna världen och Återuppståndelsen för alla, kommer slutligen att upphöra.

Därför består, enligt Koranen, världen efter döden av två stadier, dvs man passerar genom två världar efter döden. Den första, kallad Skärselden, är ändlig såsom denna världen. Den andra är oändlig, dvs Domedagens värld. Diskussionen som följer omfattar Skärselden och Återuppståndelsen.