Vad sägs om Hans skapelse?

Fråga:
Vad sägs om Hans skapelse?

Svar: 
Han har sagt, ”VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde? [Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt; skapat dig i enlighet med Sin vilja.” (Den heliga Koranen 82:6-8)

”FÖRSTÅR de inte att Gud, som har skapat himlarna och jorden utan att skapelsen av dem tröttade Honom, har makt att återuppväcka de döda? Ja, Han har allt i Sin makt!” (Den heliga Koranen 46:33)

”Detta är Guds skapelse; visa Mig nu vad det är som andra än Han har skapat! – Nej, de orättfärdiga har alldeles uppenbart gått vilse!” (Den heliga Koranen 31:11)