Att sluta titta på porr…?

Fråga:
Salam Aleikum, jag behöver hjälp. för ca en vecka sen har jag bestämt mig att sluta titta på porr för att det är haram och jag skäms jätte mycket över det , jag vill ställa en fråga här nu , förlåter gud mig ? jag har bett om förlåtelse och jag har fallit tårar medans jag bad och så där , jag vill verkligen inte hamna i helvettet , tacksam för svar

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland den oerhörda välsignelse av vägledning och Hans omfattande barmhärtighet och förlåtelse!

Det är klart att Gud förlåter inshaAllah syskon; tro aldrig något annat! Guds barmhärtighet är oerhörd och Han är den ständigt förlåtande och som  kärleksfullt inväntar Sina tjänare att återvända till Honom i tawba (uppriktigt ångerfullhet och ombedjande om Guds förlåtelse) så att Han ska förlåta dem.

Gud säger i den heliga Koranen:

”SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ’Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!'” (den heliga Koranen 39:53)

Självfallet är villkoret för uppriktig tawba att människan ångrar sitt handlande från djupet av sitt hjärta och ber Gud om förlåtelse samtidigt som hon beslutar sig för att aldrig återgå till den handlingen. Och att människan har förhoppning och tillit till Gud om att Han säkerligen förlåter är väldigt viktig och grundläggande i frågan och man får aldrig förlora hoppet till Gud för att det är det värsta man kan göra!

Med detta sagt så är det väldigt viktigt att låta en sådan synd som är förtäckt, och som ingen annan än du och Gud vet om, förbli förtäckt och inte berättas för andra. Nu har du berättat det i och med att du behövde ställa frågan men i övrigt så är det en synd i sig att berätta om en synd man begått. Gud vill inte att människans anseende ska gå förlorad och vill heller inte att det som Han låtit vara förtäckt ska blottställas för andra; Guds barmhärtighet är så omfattande!

Nu när du utfört tawba och ångrat uppriktigt så stärk din beslutsamhet och dig själv genom att ständigt tala med Gud, tygla ditt nafs (jag), recitera den heliga Koranen och duaa samt utföra andra dyrkanshandlingar – passa även på att be för dig själv och alla dina syskon i tron i o m att du inshaAllah är ren från synd nu. Försök att undvika att vara ensam och i situationer som påminner dig om den syndfulla handlingen eller som du befann dig i när du utförde den. Du behöver vara mycket uppmärksam och ständigt på din vakt för att Shaitan kommer att kämpa på för att få dig att falla i synd igen.

Ändock är vi mycket glada för din skull syskon och speciellt att Gud har välsignat dig och skänkt dig tawfiq (lycka och framgång från Gud i att fullfölja och lyckas med utförande av en handling) till tawba under denna barmhärtighetens månad, månaden Rajab, och under några av dess mest välsignade dagar. Det är som om Gud gett dig chansen att förbereda dig inför Hans bjudning under de välsignade månader som påföljer; månaden Sha’ban och månaden Ramadan!

Må Gud förlåta oss alla våra synder och vägleda, stärka, hjälpa och välsigna dig och oss alla till att ta våra steg stadigt i Hans väg och komma Honom allt närmare i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imam Mahdis(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon

Den Väntades Vänner