Jag känner att jag är så beroende av sex…kan onanera istället?

Fråga:
Hej! Jag känner att jag är så beroende av sex, jag är 16 år, men jag vill inte göra haram, men i den här åldern händer det mycket, så innan jag gör haram o har sex innan ja gifter mig, undrar jag, om man kan onanera istället, för att minska risken? Tack på förhand!

 

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

 

Salam och hej kära syskon

 

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans vägledning.

 

För det första så glädjer det oss oerhört, och sannerligen glädjer detta Gud mer än någon annan, att du vid så ung ålder försöker vara Gud till lags och bekymrar dig för att inte hamna i haram. Du ska veta att detta är oerhört värdefullt i Guds syn och inshaAllah hjälper Han dig att uthärda denna prövning och berikar dig med vad som är halal och mycket bättre än vad du kan föreställa dig.

 

Vad gäller din fråga om att ”onanera istället”, ska du veta att detta haram likaså.

 

Du är fortfarande rätt ung men det hindrar inte giftermål i sig och idag är det många praktiserande muslimer som väljer att gifta sig unga samtidigt som de fortsätter sina studier/yrke, då det finns möjligheter till att göra både och, samt väntar med att skaffa barn till först senare, vilket också är möjligt. Så de eventuella ursäkter eller problemscenarion en del familjer brukar måla upp vad gäller att deras ungdom då inte kan fortsätta studera eller hindras av eventuella barn är helt enkelt grundlösa. Giftermål vid ung ålder är med tanke på omständigheterna snarare ett enklare, hälsosammare och mer logiskt alternativ utöver att det alltid varit rekommenderat av vår religion och fördelarna är många fler än eventuella, om ens några, nackdelar. Giftermålet innebär helt enkelt samma sak som att ha ett stadigt hälsosamt förhållande inom ramarna som medför Guds belåtenhet. Därför är det allra bästa att försöka uthärda en tid och utöva självkontroll samtidigt som du med hjälp av din familj försöker finna en passande framtida maka att bygga ett liv tillsammans med.

 

Det finns ett och annat som du också kan och bör göra för att undvika att bli ”beroende” för det stämmer som du säger; precis som våra övriga mänskliga kroppsliga begär, som behovet till mat, så finns det en risk för beroende. Och precis som man måste kontrollera sitt matintag för att undvika psykologiskt matberoende och hälsofarliga fysiska konsekvenser så måste man se till att kontrollera det naturliga behovet till sex och hålla det inom dess ramar. Observera att celibat är förbjudet inom Islam så vi uppmanas inte på något sätt att hamna i underdrift och underkuva ett naturligt behov längre än absolut nödvändigt utan uppmanas snarare att se till behovet men i lagom mängd för att inte hamna i överdrift och beroende.

 

Till viss del är vad du beskriver en naturlig del av bl.a. kroppens utveckling. Däremot så får detta inte överskugga intellektet och själens utveckling för denna tid är en prövning- och viljeträningstid också och det återges i hadither att Gud älskar inget mer än en ung människa som vänder sig till Honom och försöker vara Honom till lags. Det återges t.o.m. att Gud kallar på änglarna och uppvisar Sin tjänare med stolthet. De flesta av våra lärda som nått höga höjder har nyttjat ungdomens gyllene tillfälle. Så du har ett utomordentlig en gång i livstiden chans att öva upp dig själv och stärka din vilja.

 

Under tiden så finns det som sagt ett och annat som man behöver vara uppmärksam på och försöka göra för att inte hamna i haram samtidigt som man med detta stärker sin vilja varav några är följande:

 

1. Kontrollera dina sinnen framförallt synen genom att undvika att se på vad som är haram och eggar lusten som exempelvis en icke-mahram
2. Kontrollera dina tankar och undvik att låta de vandra i banor som eggar lusten genom att så fort du märker en smygande tanke som för dig åt det hållet, omedelbart och konsekvent stoppa tanken på plats och komma ur det läge du befinner dig i, exempelvis genom att ändra ställning, så gå upp om du sitter eller ändra fokus genom att gå och göra annat
3. Undvik att vara ensam då det återges i hadither att Shaitan har enklast att attackera då människan är helt ensam utan andra närvarande
4. Liva upp tron att Gud är ständigt närvarande och ser allt, inom dig och sök tillflykt och hjälp hos Honom i synnerhet under de svårare stunderna samt prata mycket med Gud – som den vän Han är som alltid finns hos en och alltid har tid för en och som älskar oss långt mycket mer än en mor älskar sitt barn – och utför duaa
5. Undvik att vara ensam med en icke-mahram på en plats där andra inte har tillgång då det återges i hadither att Shaitan svurit att närhelst två icke-mahram är ensamma kommer han vara den tredje med dem för att vilseleda dem

 

Utöver detta gäller det att försöka fylla sin tid och spendera den på nyttiga saker som bl.a. öka sina kunskaper inom religionen såväl som inom olika vetenskaper. Sport och idrottande är också en rekommenderad handling inom vår religion och som kan vara utav hjälp i sammanhanget! Sist men absolut inte minst, minns att vi har en Imam(AJ) som vi väntar på men som också väntar på oss och för att påskynda hans återkomst måste stärka oss själva och bana vägen för hans ankomst inshaAllah.

 

Vi hoppas att detta svar är utav hjälp för dig och ber Gud att hjälpa dig och oss alla att komma segrande ur våra prövningar som är ämnade att se till att vår själ når högre höjder inshaAllah!

 

Må Gud vägleda, stärka, hjälpa och välsigna dig och oss alla till att vara så som Han behagar i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!

 

Inkludera oss i dina böner syskon