Får man gå till muskén när man har sin mens?

Fråga:

Salam! Får man gå till muskén när man har sin mens? Tack för ert svar

 

Svar: 
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon
All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser.Det beror på om det är en riktig moské! Inom fiqh så är det haram (förbjudet) för en kvinna som har sin mens att inträda moskén – det vill säga den byggnad som upprättats som en moské för Guds dyrkan. Så t.ex. i framförallt ma’soomins(A) helgedomar så är den del som från början byggts som en moské – oftast direkt runt själva gravplatsen i helgedomen – är förbjudet att inträda. Däremot så har många av dessa helgedomar byggts ut och blivit större och alla de delar som idag ingår i helgedomen – som t.ex. fontängårdarna och uteplatserna runt – räknas inte som moské och där kan man vara men hellre avstå om man kan.Däremot gäller inte detta de platser/lokaler/föreningar som ofta kallas ”moské” men som egentligen inte från början är upprättade i egenskap av moské, vilket är fallet med flesta moskéföreningar i Sverige utom några enstaka fall. Samma sak gäller för Hosseiniyyat eftersom de heller inte är ”moskéer” egentligen. Så det allmänna svaret är att det beror på om platsen är en ”riktig moské”.För att dubbelkolla saken och vara på säkra sidan så rekommenderar också att du vänder dig till din marji’ (rättslärd som man efterföljer) för ett säkrare svar på vad denne definierar som ”riktig moské” och vilken fatwa (rättsutlåtande) som denne har gällande frågan.Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!Inkludera oss i dina böner kära syskon

Den Väntades Vänner