Om man har haft sex innan äktenskap och sedan ångrar sig djupt över det?

Fråga:
Om man har haft sex innan äktenskap och sedan ångrar sig djupt över det. Vad gör man då för att bli förlåten. Och finns det ens något man kan göra för att bli förlåten?
Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn
Salam och hej kära syskon
All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans överseende.
Du är redan förlåten inshaAllah!
Gud i Sin oerhörda barmhärtig förlåter, bara människan utför hjärtlig tawba (uppriktig ångerfullhet och ombedjande om Guds förlåtelse) vilket också innebär att man gör sitt yttersta för att undvika att hamna i synden igen.
Botgörelse och återgäldande gäller framförallt i synder som involverar berövandet av andras rättigheter och då behöver den personen som man begått orätten mot, förlåta en också, samtidigt som man återgäldar den berövade rätten om det är möjligt. I synder som involverar Guds rätt eller människans egen rätt mot sig själv, är tawba vägen tillbaka till Guds famn. Gud säger:
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
”SÄG [Muhammad] till Mina tjänare: ’Om ni har gjort orätt mot er själva genom att överträda [Mina bud], misströsta då inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder; Han är Den som ständigt förlåter, Den som ständigt visar barmhärtighet!'” (Den heliga Koranen 39:53)
Utöver att Gud har överseende och är förlåtande så täcker Han Sina tjänares brister för att människan inte ska förlora sitt anseende och värdighet bland andra. Därför behöver man gå i Guds led och inte avslöja sina synder, i synnerhet de personliga, inför andra. Att avslöja ett eget begånget synd är en synd i sig och i många återberättelser återges att då människor kom fram till vår älskade Profet(S) och våra Imamer(A) och ville avslöja sina personliga synder för att erhålla ett straff, vände dessa ma’soomin(A) (felfria) bort ansiktet och bad de att inte avslöja det som Gud låtit förbli betäckt utan istället utföra tawba och ångra mellan sig själv och Sin Gud som är den mest förlåtande och den Barmhärtigaste av barmhärtiga.
Ytterligare en essentiell faktor är att ha hosn ad-dhan (god tilltro) till Gud och lita på Hans ord och Hans förlåtande och att Hans barmhärtighet omfattar allt, för vad som är värre än själva synden är att inte ha tilltro till Gud och Hans förlåtande!
Må Gud förlåta oss alla våra synder och vägleda, stärka, hjälpa och välsigna dig och oss alla till att vara så som Han behagar i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i effektiv förberedelse och väntan på vår älskade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah!
Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner