Gud kanske är en kvinna? Varför kallar vi Gud för ”Honom”?

Fråga:
Hej! Har ni någonsin tänkt att Gud kanske är en kvinna? Varför kallar vi Gud för ”Honom”? Det säger ju automatiskt att Gud är manlig. Genom att ge Gud en manlig benämning så ger man mannen en omedveten högre makt än kvinnan och det tycker jag är fel eftersom Gud är Evig och varken man eller kvinna. så varför har vi inte gett en benämning som innebär just evig? som innebär att det varken är man eller kvinna, som innebär något vi aldrig kan jämföra oss med för att vi, människan, är begränsade och Gud inte är det.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej käre syskon

Detta är en ganska vanlig fråga som uppkommer för många och svaret på varför det är så bygger faktiskt på en del grunder som när de väl förklarats visar logiken bakom det hela. För det först så bygger en hel del på det arabiska språket och dess regler och hur den är uppbyggd. Inom det är arabiska språket liksom en del andra språk men i ännu större utsträckning indelas substantiv i maskulina och femenina och referaras till som han eller hon. Som en liten liknelse till svenskan så refereras det rent språkmässigt som ”hon” till ordet ”människa” trorts att människa kan både vara antingen en han eller en hon som så. På samma sätt gäller det i arabiskan fast i mycket större utsträckning då t.ex. solen antar feminin form medan månen antar maskulin form och det refereras till dessa som ”hon” respektive ”han”. På så vis antar alla substantiv antingen den ena eller andra formen och detta är en bestämd språklig grammatik aspekt.  Det som tillkommer här är att den maskulina formen av substaniv är gällande både specifikt för maskulina men även generellt för både maskulin och feminin. Exempelvis så refererar och innebär den maskulina flertalsfromen av begreppet ”abna'” både specifikt ”söner” samtidigt som det genrellt kan likväl innebära ”söner och döttrar/barn” men däremot när det kommer till den feminina formen av samma ord, d.v.s. ”banat” så refrerar det bara till innebörden ”döttrar/flickor” och inget annat. Alltså om man refererar till som ”banat” så vet man att det är flera flickor eller döttrar som saken gäller men om man refererar med ”abna'” så kan det både gälla flera söner/pojkar eller flera söner och döttrar/flickor och pojkar. Detta är en aspekt på hur språket är uppbyggd och hur den maskulina formen används.

Vidare används ”Han” som ett allmänt pronomen för enbart tilltal utan att ha med varken maskulin eller feminin aspekt att göra på något sätt. Detta är just på så vis som det används i fallet för Gud. Och slutligen så är det inte så att vi gett benämningen ”Han” till Gud utan det är som så att Gud i den heliga Koranen refererar till Sig som ”Han” vilket innebär att även vi måste göra det! Samtidigt är det så att i den heliga Koranen indelas verserna i ”mohkamat” (klara betydelser) och i ”motashabehat” (liknande betydelser) och den yttre innebörden av de sistnämnda måste ställas gentemot de förstnämnda för att på så vis veta om den innebörd man uppfattat är korrekt eller inte! En av dessa ayat mohkamat (klara versern) är ”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt” (den heliga Koranen 42:11) m.fl. som beskriver Gud. Av dessa verser förstås att Gud är bortom vad vi kan föreställa oss och inget kan liknas vid Honom så benämningen ”Han” referarar i själva verket inte till en faktiskt maskulinitet så att det på så vis skulle underminera feminiteten eller ge högre status till den ena eller den andra för det har inte alls med saken att göra och ska inte ens ses på som så.

InshaAllah förklarar detta frågan; må vi alla skänkas och välsignas med kunskapens och sanningens ljus inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner