Efter en debatt om Guds existens förra veckan i skolan?

Fråga:
Salam!

Efter en debatt om Guds existens förra veckan i skolan har det uppstått en massa frågor i min hjärna. Detta är inte någon kritik, utan syftet är att jag och även andra kan stärka sin Imaan(tro) genom att få svar på dem frågor som får oss att gå vilse.

1. Ofta känns det som att böner (Du’aa) inte visar resultat. Det känns som att vi ber och ber men att inget förändras. Under besök till heliga städer lägger vi fram stora önskningar men inget händer.
2. Vid vissa tillfällen känner man sig djupt sårad och rädd, då kallar man naturligtvis på Herren. Men det känns som att det finns perioder då allt går bra och perioder då allt går dåligt. Under perioder som allt går dåligt, känns det som att det inte spelar roll hur mycket man än kallar på hjälp, inget hjälper, det skall bara gå dåligt, så det går dåligt.
3. Vid vissa tillfällen läser vi upp olika speciella böner som t ex Salawat och hoppas då att herren då skall skänka oss sin nåd och hjälp, men ändå blir det katastrof.
4. Genom att upprepa vissa av Herrens namn sägs det att olika saker förändras i ens liv, beroende på vilket namn man läser upp. Men även där känns det som att det inte visar något resultat.

Det här är några saker som jag kan komma på just nu. Det här händer ofta och därför får det mig att tänka på konstiga saker ibland. När någon dessutom påminner en om dessa saker, känns det värre.

Det känns alltså som att allt är utan resultat och förändring.

Jag hoppas ni förstår att det här endast är något som får mig att tänka och inte någon kritik!
Har ni några svar/tips/råd??

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för alla hans välsignelser däribland en religion som kräver reflektion! Vi förstår att det ibland kan kännas lite svårt att ställa frågor om något man tror på men som man inte förstår riktigt inom religionen men den känslan bör man arbeta för att eliminera då vår religion kräver att vi frågar om det vi inte förstår, undersöker, tänker och reflekterar för att med en stark övertygelse få en hjärtlig insikt och tro, med Guds hjälp, vägledning och välsignelse inshaAllah!

Nu över till dina frågor:

I fallet av duaa så finns många olika faktorer som spelar in bl.a. att duaa kan hindras p.g.a. synder som agerar som slöjor som står i vägen och inte tillåter duaa att ”lyftas” så att säga. Så därför är ett av de rekommenderade handlingarna i samband och inför varje duaa att rena sin avsikt och ångra sig och be Gud uppriktigt om förlåtelse och innerligt säga ”astaghfer-ollah-a rabbi wa atob-o elayh” (jag ber min Herre om förlåtelse och ångrar till Honom). Vidare så blir varje duaa mustajab (bönhörd och besvarad) men det finns tre olika fall för hur detta kan te sig:

1. Duaa besvaras genom att man får det man önskat och bett om.
2. Duaa besvaras genom att man får det man önskat och bett om men inte direkt utan senare för att tidpunkten ännu inte är lämpad och dels som en prövning av tålamod och riktig vilja.
3. Duaa besvaras genom att man INTE får det man önskat och bett om för att det inte ligger i människans bästa intresse och det man ber om kanske rent av medför skada för en och detta vet Gud om i Sin Allavetande kunskap och i Sin barmhärtighet ser Han till människans bästa just genom att inte ge henne det hon bett om och i Sin generösitet ger Han människan istället något bättre än vad hon önskade sig från början!

När det gäller alla dessa fall så är duaa ändå bönhörd och besvarad men utfallet är olika utav olika anledningar. När det gäller de fall där man inte får sin önskan på en gång eller alls så kan människan själv ALLTID först senare se att det inte låg något gott i det för en själv. Om man är uppmärksam och ser efter så ser man alltid hur allt egentligen faller på plats enlig Guds plan och hur det i själva verket var en bra sak att man inte fick det man önskat. Gud är Allvetande och Han har skapat människan och vet vad hon vill och önskar, vad som är bra och dåligt för henne och allra viktigast, vad människan egentligen behöver! Vi människor själva vet inte allt detta och har därför inte den översikten för att avgöra; så för oss gäller det att förena duaa med strävan – be Gud om stöd och hjälp och själv handla och försöka då Gud inte vill att vi bara ska sitta och be utan att själva sträva – och sedan överlåta det till Gud att avgöra för endast Han vet bäst!

Gällande att det finns perioder som bara går dåligt och andra som bara går bra så är det även här ofta och till stor del en fråga om tålamodsprövning och andra typer av prövningar. Detta liv är en skola för oss människor att lära oss i; därför finns det prövingar som hjälper oss att komma till högre nivåer och som även visar oss själva hur mycket vi egentligen lärt oss. Vi människor är otåliga och vill bara att det ska gå bra och så fort det går dåligt så undrar vi varför Gud gör så mot oss när det i själva verket är tvärtom. Det som vi anser vara dåligt eller svårighet kan ha många olika aspekter; det kan vara så att vi får sona för en synd som vi själva begått och att sona för en synd i denna värld, oavsett hur svårt man får sona, är mycket lättare än att sona för det i Nästa värld. Vidare kan det röra sig om en prövning för oss för att vår tro, tålamod och vilja ska testas och som, om vi lyckas, kan föra oss till högre nivåer av själslig utveckling. Dessutom kan en svårighet eller det som vi tror är dåligt i själva verket inom sig ha något bra för oss; Gud säger:

وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
”Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er – Gud vet, men ni vet inte.” (den heliga Koranen 2:216)

Mer om duaa rekommenderar vi att du läser på www.duaa.se – dels sidans introduktionstext på första sidan och dels under artiklar. Vi rekommenderar även att du läser de olika artiklarna under kategori ”monoteism” på Islamportalen.se och i synnerhet artikeln ”gott och ont”. Det kan hjälpa till att få de olika aspekterna som vi inte alltid se i sådant vi kallar ”katastrof” att klarna.

Utöver allt detta är niyyah (avsikt) av avgörande vikt; när man reciterar dhikr (upprepad åkallelse) så får man se resultat i grad med sin avsikt, övertygelse och vilja. Om man bara repeterar och det bara är tungan som rör sig utan hjärtats närvaro så är det inte heller att förvänta för stora resultat. Men detta innebär inte att man ska ge upp för att kan vara svårt att ha hjärtat med till en början och det kräver träning. Man ska försöka börja smått och sakta men säkert försöka att utföra handlingen medan man försöker hålla hjärtat närvarande så länge som möjligt.

Vi hoppas att detta besvarar en del av dina funderingar och vidare ber vi dig att söka efter kunskap och försöka att läsa mycket mer om det du undrar över och får funderingar kring. När andra ställer frågor så kan det kännas obekvämt för att man inte har tillräckligt kunskap och förståelse själv inom området men man bör ta tillfället i akt och göra något åt saken och genom att söka kunskapen och läsa om ämnet får större förståelse själv för att vidare kunna förmedla kunskapen till andra! Lämna aldrig sådana funderingar obesvarade för att fastän man kanske glömmer de så finns de ändå  kvar i det undermedvetna och gnagar och kan i värsta fall – må Gud förbjude – leda till shakk (tvekan) och förtvivlan.

Må Gud vägleda dig och oss alla och välsigna oss till att genom kunskap och reflektion nå insikt och stärka oss till att handla utefter den för att komma Honom närmare inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner