Är fri vilja verkligen möjlig om det finns ett allsmäktigt allvetande väsen som skapat oss?

Fråga:
Jag har funderat lite över teodiceproblemet. Det vanliga svaret man får är att Gud skapade människan med fri vilja. Men även om det ser ut som att vi kan välja mellan massa olika alternativ så är det väl ändå så att Gud som har skapat oss vet exakt vilka val vi kommer att göra och det inte finns en gnutta fri vilja att göra på något annat sätt än vad han redan har skapat oss för. Är fri vilja verkligen möjlig om det finns ett allsmäktigt allsvetande väsen som skapat oss?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för att ha välsignat människan med intellekt och förnuft.

Det är en väldigt intressant fråga du ställer. Din problembeskrivning stämmer till viss del som så att Gud är allsmäktig och allvetande samt att människan har en fri vilja och att Gud genom Sitt allvetande vet vad människan kommer att välja. Däremot innebär inte Guds allvetande och Hans vetenskap om vad människan kommer att ta sig till härnäst ett fråntagande av människans fria vilja. Vi förklarar väldigt kortfattat genom att ge en liknelse:

Du är pappa till ett barn och har följt ditt barns uppväxt steg för steg under alla år av barnets liv och vet allt om vad ditt barn gillar och ogillar och du känner till dess mentalitet, smak och tycke m.m. bättre än någon annan. Två talrikar med olika maträtter läggs framför ditt barn och fastän ditt barn helt opåverkat kan välja vilken av maträtterna han/hon vill så vet du på förhand att han kommer att välja första maträtten för det är hans favorit. Barnets val har alltså inte gjorts ännu och du tvingar inte honom/henne till något; ändå vet du vad som kommer att ske redan på förhand.

Detta är som sagt endast en liknelse och självfallet är den bristfällig men ungefär så kan man beskriva hur det ligger till. Dock gäller detta i större skala i relation till Guds allvetande och i egenskap av Honom som människans skapare. Alltså må du som förälder till ditt barn veta det mesta om barnet men i egenskap av människa så är du begränsad till att inte veta allt helt och exakt. Däremot finns det ingen sådan begränsning för Gud och som Skapare vet Han allt om Sin skapelse. Vidare så är tidskonceptet något som Gud skapat och Själv inte påverkas av samtidigt som Hans makt och kunskap är absolut.

Genom följande länk kan du läsa om frågan kring ”tvång eller vilja” där det hela har redogjorts mer utförligt:

Tvång eller vilja (Jabr & ekhtiyar)

Även de övriga ämnesrubrikerna kan vara utav hjälp till att förklara helheten så vi rekommenderar att du kikar även på dem. Efter att du läst kring frågan så är du givetvis välkommen åter med eventuella frågor.

Må Gud välsigna oss alla med öppna sinnen och ett hjärta som känner igen och följer sanningen i alla lägen inshaAllah!

Den Väntades Vänner