Innebörden av ordet Kafir

Fråga:
Vad betyder kafir?

Svar:
I Guds Namn
Salam

Begreppet kufr betyder att täcka för något – av intresse för kaffara diskussionen också då kaffara betyder något som täcker för och på det sättet gengäldar en synd.

Kafir i religiös bemärkelse är av olika slag så t.ex. kafir från diin (religion) är inte samma sak som kafir från madhhab (religionsförgrening). Det är alltså olika saker att förneka Gud, eller förneka religion, eller förneka Islam, eller förneka Ahl al-Bait(A) o.s.v. Att viss förnekande är gemensam nämnare är en sak, och vad som förnekas är en annan sak. Det gör skillnad i saken och vilka ramar och regler som följer.