Muslimska månaderna

Fråga:
Jag skulle vilja veta vilka de Muslimska månaderna är (namn) och när de inträffar?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon,

All tacksamhet hör till Gud som väglett till, inspirerat och möjliggjort dessa arbeten och vi är glada och tacksamma till Honom för att dessa har kunnat vara till nytta för dig. Du är självklart välkommen med dina frågor och vi ska med Guds hjälp försöka besvara så gott vi kan inshaAllah. För det första:

Islamiska kalenderårets 12 månader:
1. Moharram
2. Safar
3. Rabi’ al-awwal
4. Rabi’ at-thani
5. Jamadi al-awwal
6. Jamadi at-thani
7. Rajab
8. Sha’ban
9. Ramadhan
10. Shawwal
11. Thil-Qe’da
12. Thil-Hijja

Just nu befinner vi oss i den första månaden, dvs. Moharram och närmare bestämt Ahsora – de högtidliga dagarna under vilka Imam Hosseins(A) kamp ägde rum i Karbala. Året är nu 1430 e.H. (efter Hijrah – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina).

Du har alldeles korrekt i att månader går efter månen. Med andra ord pratar vi om en månkalender som följer månens faser för att fasställa början, mitt och slutet på varje månad. Å sin sida tar det månen mellan 29-30 dagar för kompletterandet av sina faser vilket gör att månaderna blir antingen 29 eller 30 dagar långa. Vilket av dessa som gäller kan man inte riktigt räkna ut i förhand utan man måste helt enkelt ”hålla utkik” och se efter. På det hela taget innebär detta att året blir några dagar kortare än solårets 365 dagar. Detta i sin tur leder till att året drar sig tillbaka runt 10 dagar varje år på solkalendern. Alltså är månmånaderna inte fasta vid årstider utan vart månmånaden hamnar på solkalendern skiljer sig från år till år.

Det man brukar göra är att räkna ut ungefär när dessa månader kommer att äga rum och sedan titta efter månen för att fastställa exakt dag. Detta är även anledningen till att ”estehlal” (att spana efter nymånen) är den första mustahab (rekommend) handlingen inför månaden Ramadan. Anledningen till att det brukar råda skillnad i detta fastställande är p.g.a. att maraji’ (rättslärda som man efterföljer) har olika fatawi (rättslagar) kring detta – vilket de får ha. Då en del anser att samma ”ofoq” (horisont) gäller för alla länder, innebär det att om man skådar hilal (nymånen) i ett land, innebär det månadens början för landet i fråga samt alla andra länder. Å andra sidan anser andra maraji’ att varje land har sin egen ofoq som den måste gå efter. På så sätt innebär det inte automatiskt att den månaden har börjat i alla andra länder när det har börjat i ett. Därför måste du se efter vad din marji’ säger i frågan.

När det gäller din fråga om när månaderna Sha’ban, Rajab och Ramadan inträffar kan vi som sagt inte ge dig något exakt svar eftersom den exakta tiden återstår att se; däremot kan vi ange ungefärligt när. Nästa år kommer månaden Ramadan att äga rum under slutet av augusti någon gång vilket innebär att månaden Rajab lär börja någon gång i början av juli; exaktare än så kan vi tyvärr inte hjälpa med. Tids nog och när det är dags brukar ordet spridas bl.a. via bönepapprena som skickas ut och som kan ses online.

När det gäller Layali al-Qadr beror de alltså på när månaden Ramadan börjar i det land du bor i enligt din marji’.

I vilket fall, är det viktigaste för accepterandet av ens handlingar att ens avsikt är ren och Gud är sannerligen allseende, allvetande och barmhärtig. Må Han rena våra avsikter och vägleda och stärka oss alla till att ta våra steg i Hans väg i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A), på Imam Hosseins(A) stig och i förberedandet av vår väntade Imams(AJ) snara återkomst, inshaAllah.

Inkludera oss i dina böner särskilt under dessa högtidliga dagar kära syskon
Den Väntades Vänner