Varför det är förbjudet att läsa avvikande böcker?

Fråga:
Då Islam är religionen av kunskap varför förbjuder den läsning av avvikande böcker?

Svar:
Utan tvekan är Islam religionen av lärdom och kunskap och uppmuntrar människor att förvärva och sprida kunskap. Utvecklingen av en person eller ett samhälle beror på förvärvandet av kunskap, men sida vid sida med detta tar Islam hänsyn till den grundläggande punkten att precis som det finns farliga faktorer av materialism i samhället, är det nödvändigt att skydda från folket från detta; på samma sätt är beskyddandet från faktorer som leder intellektet och själen vilse nödvändigt.

I dagens kultur, är människor fria att acceptera vilken tro eller åsikt de önskar med det enda villkoret att inte strida mot de materiella principerna i samhället. Så är det inte inom Islam. Islam vill att ett sådant samhälle, som grundas, bör uppnå andliga och etiska framsteg. Målet kommer inte att realiseras förrän man bekämpar de faktorer som strider mot etik och andlighet, så att dessa inte ger effekter på medborgarnas liv. Genom att uppmärksamma denna grundläggande punkt, kommer vi att se att tro och sund etik har förbjudits i de böcker som förirrar och förstör rätt tänkande. Om alla människor ges fullständig frihet att läsa denna typ av böcker, var är garantin för att deras tankesätt och etik skulle vara utan fara? Vi bör inte underskatta propaganda och maktspridning. Det finns många ungdomar som efter att ha läst avvikande böcker och romaner baserade på kärlek, sex och brott, fallit i gropen av dåligt uppförande och oetiska handlingar.

Det är därför Islam inte tillåtit publiceringen av avvikande böcker fritt så att alla kan läsa dem. Även om Islam uppmuntrar till kunskap och dess förvärvande, har den inte förbjudit detta för de människor som har förmågan att skilja mellan rätt och fel med hjälp av sin kraftfulla intelligens. Islam har inte förbjudit de lärda människorna från att läsa dessa böcker utan det är wajib (obligatoriskt) för de akademiska och lärda människorna att förstå dessa människors synsätt och sedan motbevisa dem. Genom att bekanta sig med de metoder för propagering och logik som fienderna använder sig av kan de finna lämpliga sätt att motbevisa dem.
Det har skett många diskussioner under Islams historia mellan religiösa ledare och anhängare av andra religioner. Upphovsmannen till Ihtejaj Tabarsi [1] och många andra författare har samlat denna typ av diskussioner i böcker. Detta är i sig ett exempel på att Islam inte har förbjudit de avvikande böckerna för de lärda människorna och inte har motsatt sig kunskap. De religiösa ledarna har alltid besvarat den här typen av tro genom logik och fria diskussioner, inte genom att döda dem som följer en sådan form av tro.


Fotnot:

[1] Ahmad ibn Ali ibn Abi Talibs verk, som dog ungefär 550 e.H. Denna bok publicerades många gånger och visar en aspekt av den kunskap som Ahlul Bayt(A) besitter.