Vad är fördelen med att yttra Guds namn innan man utför något?

Fråga:
Det sägs att man inför varje arbete bör yttra ordet ”Bismillah”, vad är syftet med detta?

Svar:
Med avseende på människans rena handlingar, och med tanke på effekten av att ha uppmärksamheten riktad mot Allah(SWT), blir det uppenbart att det inför varje arbete då Guds namn yttras gör människan uppmärksam på att utföra arbetet korrekt och med rättrådighet. Och om det inte finns någon annan fördel med detta ädla påbud inom religionen är detta ändå nog, för betydelsen av att yttra ”Bismillah” och söka hjälp hos Hans upphöjda väsen innan varje arbete påbörjas, är i sig en lektion som utbildar och uppmanar människan att utföra arbetet korrekt, ärligt och på ett rättrådigt sätt och håller en borta från ondska och brytandet av löften (som i vår tid är roten för de flesta av de sociala missödena).
Utöver detta, är den svaga och begränsade människan i behov av Guds hjälp under varje ögonblick av sitt liv. Genom att yttra ”Bismillah” visar han sin ödmjukhet och söker hjälp från den Allsmäktige vars Makt är ändlös. Då kommer även den Barmhärtige, Kärleksfulle, Allsmäktige och Mäktige Herren innesluta honom i sin särskilda nåd, bevågenhet och uppmärksamhet.