Får man verkligen säga ”Guds hand”?

Fråga:
Salam bröder och systrar.

På följande sida:
”Vad härskar Han över? ”

”I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.”

Första stycket, sista meningen.

Får man verkligen säga ”Guds hand”? Gud är ju ingen människa (Stakhfarullah Al ALi Al Athim). Han är inte fast i en Kropp som oss, därför undrar jag om man verkligen kan säga så? Säkerligen är det ni som kan, men jag undrar bara för vi är i slutändan bara felbara människor.

Salam!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam broder
All tacksamhet hör till Gud, kunskapens och sanningens Källa, som möjliggjort detta arbete och som har välsignat oss genom att låta oss vara Hans redskap i spridandet av Hans budskap. Vi tackar dig broder för dina vänliga ord som värmer som vanligt och främst tackar vi Gud för engagerade syskon som du, som i sin jakt på kunskap och omsorg om sin religion frågar och söker svar.

Själva uttrycket eller frasen ”Guds hand” är tagen från en Koranvers där Gud är den som talar – den vers som tas upp i den artikeln (3:26) samt även (48:10) m.fl. När det gäller det arabiska språket, liksom andra språk och kanske även i större utsträckning, används det av vissa metaforer för att beskriva olika saker; ”hand” är en sådan metafor till just ”makt och styrka”. Man skulle kunna kanske likna dess betydelse vid svenskas ”överhand” som är synonym med ”övermakt” och ”övertag”. Alltså, vad som i själva menas med ”Guds hand är över deras händer” (48:10) är att Guds makt och styrka överväger och är större än alla andras eller i (3:26) så som versen avslutas ”… Du har allting i Din makt”.

Gud säger även i Koranen ”… ingen är som Han (Gud)” (42:11); alltså vet vi att Han inte kan liknas vid något och inget vid Honom vilket i sin tur förkastar idén av Guds förkroppsligande. Med tanke på bl.a. vad som följde ovan vet vi alltså följande:

1. Gud har ingen kropp och idén om förkroppsligande är fel – med stöd i den heliga Koranversen (42:11) samt förnuftet bl.a.

2. ”Guds hand” är ett acceptabelt uttryck eftersom det har använts av Gud själv – med stöd i den heliga Koranversen (48:10); FÖRUTSATT att man inte förkroppsligar och tänker att Gud har en riktig hand som våra händer!

3. I det arabiska språket används ”hand” som en metafor till ”styrka och makt”!
InshaAllah besvarar denna förklaring din fråga broder och återigen vill vi tacka för den uppmärksamhet och noggrannhet som du har visat. InshaAllah har även vi kunnat vara till hjälp så som du har varit genom att ställa frågan som likväl kan vara en fundering hos andra syskon.

Må Gud vägleda oss alla till Sanningens Ljus genom Sin barmhärtighet och välsignelse i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner käre broder
Den Väntades Vänner