Läkaren har sagt att det är bättre om jag…

Fråga:
Läkaren har sagt att det är bättre om jag inte fastar, men jag känner att jag kan fasta utan några problem. Vad skall jag göra?

Svar:
Den som vet att fasta inte är skadig för denne, även om läkaren säger att fastan kan vara skadlig, kan fasta. Medan den som tror att fastan kan vara skadlig för denne men läkaren inte tycker det, skall inte fasta ändå. Om denne fastar är fastan inte ogiltig endast om avsikten med fastan har varit närhet och det visar sig senare att fastan inte var skadlig, annars är fastan ogiltig. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed Fathallah)