Måste man fasta om man är sjuk?

Fråga:
Måste man fasta om man är sjuk?

Svar:
Om man tror att fastan kommer att vara skadlig för en och därmed har rädsla över det, så länge andra också tycker att fasta kan vara skadligt för denne, skall man inte fasta. Om man då fastar är fastan inte ogiltig endast om fastan görs med avsikt om närhet och sedan visar det sig att den inte var skadlig, annars är fastan ogiltig. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Ayatollah Makarem Shirazi, Seyyed Fathallah)