Måste en kafir som blir muslim ta igen de åren som denne inte har fastat på?

Fråga:
Måste en kafir som blir muslim ta igen de åren som denne inte har fastat på?

Svar:
Om en kafir blir muslim, är det inte obligatorisk för denne att göra det, men om en muslim blir kafir och sedan därefter vänder sig tillbacka och blir muslim igen, måste ta igen de dagarna denne skulle ha fastat på. (Imam Khomeini, Seyyed Sistani, Seyyed Khamenei, Ayatollah Makarem Shirazi)

Den som är född kafer från föräldrar som också är koffar, behöver inte ta igen sina fasta under den tiden denne har varit kafir.(Seyyed Fathallah)