Profeten Mohammads(S) yngsta fru?

Fråga:

Hejsan!

Jag har länge undrat hur gammal Muhammeds yngsta fru har varit under tiden då dem ingick äktenskap men jag har inte lyckats hitta ett bra svar. Har sökt lite och funnit lite spekulationer om att hon var mellan 6 – 18 år, men det svaret ger mig inte så mycket. Undra då om ni vet hur gamal hon egentligen var? och om ni inte vet kan ni rekommendera någon bra och pålitlig  hiostorisk källa som nämner Profeten Muhammeds fruar.

Må gud vara med er.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Hej kära syskon!,

Det stämmer som du säger att det finns mycket spekulationer och olika angivelser kring Aishas ålder och detta kan bero på en hel del som kräver att man ser på saken från flera olika aspekter. Hursomhelst, börjar vi med det som de flesta är rätt överens om; nämligen årtalet för hennes bortgång vilket har angivits enligt de flesta källor till att vara år 57-58 e.H. (efter Hijra – Profetens(S) utvandring från Mecka till Medina) vid sjuttio års ålder (Tabaqat al-Kobra volym 8 s 79 & Ibn Qatiba Dinori al-Ma’arif s 134).
Vidare är de flesta helt överens om tiden då giftermålet ägde rum och Aisha flyttade till Profetens(S) hus; vilket anges vara under andra året e.H. efter Badr kriget (Tabaqat al-Kobra volym 8 s 58).
Genom en enkel matematisk uträkning visar det sig att Aisha måste i så fall vara född omkring år 12 f.H. (före Hijrah) vilket innebär att hon vid tiden för giftermålet var ca 14 år gammal.

Inom Islam utförs en ”aqd” (äktenskapsöverenskommelse) vilket innebär att mannen och kvinnan är man och hustru medan detta – främst kulturmässigt – åtföljs av ett bröllop (då kvinnan och mannen börjar leva tillsammans under samma tak som man och hustru) som kan äga rum allt från omedelbart efter ingående av ”aqd” till fler år efter beroende på vad de olika parternas omständigheter och överenskommelse.

Profetens(S) ”aqd” med Aisha ägde rum mellan 2-3 år f.H. vilket innebär att Aishas ålder var ca nio år då vilket var en väldigt vanlig ålder för ingående av äktenskap på den tiden – mycket p.g.a. att människokroppen ”mognar” snabbare i jordens varmare trakter! För Aishas del dröjde det alltså fem år innan hon faktiskt kom till Profetens(S) hus som en hustru och enligt tidigare angivna och mer säkerställda återberättelserna kring årtalen för hennes bortgång och faktiska giftermål innebär det att hon var ca 14 år gammal vid den tiden vilket, enligt den tidens mått, var en naturlig sak.

En av anledningarna att det råder en sådan meningsskiljaktighet kring ämnet – utan att gå in på dess orsaker – är att samma källor som fastställer hennes bortgång till år 58 e.H. vid sjuttio års ålder, och hennes bröllop till år 2 e.H. vilket gör henne till en fjortonåring vid tiden, samtidigt anger på annat håll att hon varit mycket yngre, omkring 9 år och på sina håll så ung som bara 6 år, vid tiden för giftermål. Samtidigt reduceras antal år mellan giftermål och bröllop till 3 år istället för 5 vilket leder till att hon påstås ha varit mellan 12 och 9 vid tiden för bröllopet 2 år e.H. Dessa olika bud, när de mäts mot de säkrare källorna kring år för bortgång samt bröllop, visar sig direkt inte stämma rent matematiskt. Genom dessa motstridande påståenden vill man å ena sidan mena att Aisha var väldigt ung och med det ytters älskad av Profeten(S) samtidigt som man å andra sidan vill visa att Aisha var en av de första muslimerna – det första kräver ”ju yngre desto bättre” medan det andra precis tvärtom; därav ingen sammanstämmighet och mycket spekulation.

Vi hoppas kunna ha besvarat din fråga inshaAllah (om Gud så vill) och du är välkommen med ytterligare funderingar. Må vi alla vägledas till Sanningens Ljus och Källa inshaAllah!

Den Väntades Vänner