Många döper idag sina barn till Abdul Rasool, Abdul Hussein, Abdi Hassan. Är detta tillåtet?

Fråga:

Ordet ’Abd’ kommer från ’Ibadah’ alltså dyrkan.
Som vi säger i Shahada
Wa Ashhadu anna Mohammadan ABDUHO wa Rasoluh!
Alltså att vi vittnar att Mohammed (saw) är Allahs (swt) tjänare och budbärare. Men många döper idag sina barn till Abdul Rasool, Abdul Hussein, Abdi Hassan.
Är detta tillåtet? Får Abdul inte bara läggas framför Allahs (swt) namn? Ex. Abdullah, Abdul Karim, Abdul Samad, Abdul Latif etc.

Med böner för eran välgång,

Svar:

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon
Det är en väldigt intressant fråga som du ställer och som visar på eftertanke mashaAllah! Det stämmer som du säger att ordet ’abd (tjänare) och ’ibadah (dyrkan) kommer från samma rot och att det generellt i religiös benämning refererar till människan som Guds tjänare, skapelse, dyrkare etc. Däremot får vi inte glömma att en del ord har haft en förislamisk betydelse och efter Islam myntats till att (även) ha en speciell religiös innebörd som t.ex. ordet salat som idag innebär den bön som utförs fem gånger om dagen enligt vissa konstanta regler medan innan islam kallades all form av bön, åkallan och liknande – vad som idag refereras till som duaa och munajat – för salat! En del av dessa ord, som salat, tappade sin ursprungliga betydelse till stor del till förmån av den nya speciella innebörden medan en del andra ord behöll båda betydelser till viss mån.

På samma sätt hade och har ordet ’abd betydelsen av ”slav/träl/betjänt – någon som betjänar en annan och finns i dennes tjänst”. Då slaveri var ett vanligt vidspritt fenomen på den tiden kallades dessa människor som hölls fångna i förtryckets kedjor för ’abd till den person, som ägde de och som refererades till som ”rabb” (herre) (möjligen som en extra form av nedvärdering istället för att kalla de vid namn ofta)! När Islam anlände och förespråkades genom vår älskade Profet(S), som ett av sätten att bekämpa detta vidriga fenomen av slaveri, refererade Gud i Koranen till alla människor som ’abd inför Honom själv som den enda sanna Herren. På så sätt visades dels att alla människor i grund och botten är lika och ingen är förmer än den andra samt att alla har samma ställning av tjänare inför den verkliga Herren.
Sammanfattningsvis så visar alltså detta att ’abd – i generell betydelse – innebär alltså ”khadim”, d.v.s. någon som betjänar någon annan, medan när det används – i dess speciella betydelse – och refereras till Guds ’abd, menas det snarare tjänare till Gud.
Alltså när man kallar någon Abdulrasol, Abdulhossein, Abd-…, använder man ordet i dess generella betydelse som genom namnet ska ge innebörden att den personen villigt är i Profetens(S) eller Imamens(A) tjänst!

InshaAllah har denna förklaring kunnat göra bilden något klarare trots att det brister i ord då en raköversättning av det arabiska språkets begrepp, med all den kulturella och historiska bakgrund som det härstammar från, till det svenska, som har en helt annan bakgrund, inte är möjligt.
Tack ännu en gång, kära syskon, för att ha delat med dig av ännu en intressant fundering och fråga och som inshaAllah kommer att leda till ökad kunskap och förståelse för många syskon.
Må Gud vägleda oss alla till Sitt klara ljus i följet av vår älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner