Profeten Mohammad(S)

Profeten Mohammad(S) fick uppenbarelsen från Allah(SWT) som en profet vid en ålder av fyrtio. Han började vägleda människor genom Guds befallning.

 

Profeten Mohammad(S) bjöd först in några av hans nära vänner och släktingar till islam.

 

Efter en kort tid, bjöd han in några av de äldste i Mecka till hans hus.

 

När alla kom till hans hus frågade han dem: ”Har ni någon gång hört en lögn från mig?” Alla svarade: ”Nej, du är en sanningsenlig och en rättfärdig människa. Vi har aldrig hört något annat än sanningen från dig.” Profeten Mohammad(S) fortsatte, ”Då skall ni veta att jag ska berätta ytterligare en sanning till er; Jag är Guds budbärare. Jag inbjuder er att dyrka En Gud. Ni måste sluta att göra onda gärningar.”

 

Men de ville inte sluta med sina gamla vanor. Av detta skäl blev de arga och lämnade Profetens(S) hus. När profetens(S) lära spreds, lite i taget, började många människor att tro på honom.

 

Islams fiender gillade inte islams framväxt och de vände sig emot den. Men muslimerna stod fast och skyddade sin religion.

 

När profeten(S) såg idol dyrkarna behandla muslimerna på det mest grymma av sätt, skickade han en grupp av sina anhängare till Abbysinien, ett land i Afrika, för att fly från grymheten, orättvisan, och att fortsätta sprida islams budskap.

 

Mohammad(S) stannade kvar i Mecka med vissa av sina anhängare. Efter en kort tid, började islams fiender att öka i sin grymhet och krig uppstod mot muslimerna.

 

De var alla överens sinsemellan att inte tala eller ha något att göra med muslimer, Mohammad(S), och stammen Bani Hashim som hade skyddat profeten(S) från grymhet och ondska av Quraish. De enades också om att inte betala sina skulder till några av muslimerna.

 

Profetens(S) fiender trodde att de med grymhet kunde stoppa profeten(S) från sitt uppdrag att bjuda in människor till islam.

 

Profeten Mohammad(S) tvingades lämna staden Mecka, tillsammans med sina följeslagare och familjemedlemmar (Bani Hashim). De lämnade och gick till en dal (Shab Abu Talib) nära bergen där det inte fanns någon mat eller vatten. Deras fiender lät inte någon ge dem mat eller vatten. Muslimerna lyckades överleva svårigheterna i dalen och gav inte upp sin religion.

 

Tre år gick och idol dyrkarna i Mecka kunde inte fortsätta med sin bojkott och var tvungna att låta profeten(S) och hans anhängare återvända till Mecka.