Category Archives: DVVung profeter

PROFETEN ABRAHAM(A)

Abraham(A) var en av de stora profeterna. Under profeten Abrahams(A) tid, dyrkade människorna avgudar.   Abraham(A) spenderade större delen av sin tid med att titta på himlen, jorden, månen, stjärnorna och solen, men han trodde aldrig att dessa avgudabilder, gjorda av trä och sten, kunde ha skapat något i universum.   Han kunde skratta för […]

Profeten Moses(A)

För länge sedan, hade det funnits många härskare efter varandra i Egypten. Var och en av dem kallades för ”Farao”. Folket i Egypten dyrkade faraonerna i stället för Allah(SWT).   Under dessa dagar, bland egyptierna, existerade mycket grymhet, ondska, och stöld. Allah(SWT) sände profeten Moses (A) för att styra Farao och folket i Egypten och […]

Profeten Jesus(A)

Tretton hundra år efter profeten Moses(A), sände Allah(SWT) profeten Jesus(A) för att rädda människorna från vilseledning och synd.   Den bok som profeten Jesus(A) framförde från Allah(SWT) för att vägleda människorna kallas för Evangeliet. De flesta av människorna accepterade inte Jesus(A) inbjudan till den rätta vägen. De visade en massa hat och grymhet mot honom […]