PROFETEN ABRAHAM(A)

Abraham(A) var en av de stora profeterna. Under profeten Abrahams(A) tid, dyrkade människorna avgudar.

 

Abraham(A) spenderade större delen av sin tid med att titta på himlen, jorden, månen, stjärnorna och solen, men han trodde aldrig att dessa avgudabilder, gjorda av trä och sten, kunde ha skapat något i universum.

 

Han kunde skratta för sig själv ibland, åt människorna i sin stad, förvånad över deras okunskap.

 

På en nyårsdag, när alla människor samlades i den stora staden för att fira sitt nyår, stannade Abraham(A) hemma. När ingen var kvar i byn, plockade han upp en yxa och gick till avgudabildernas hus.

 

Ingen var inne i avgudabildernas hus. Var och en av avgudabilderna var där, på sin specifika plats. Abraham(A) bröt alla avgudar i små bitar, utom den stora. Han lade sedan yxan på axeln av den stora avguden och gick sin väg.

 

När människorna återvände till byn och såg alla sina avgudar förstörda, förstod de att Abraham(A) hade gjort det. De frågade honom, ”Har du förstört våra avgudar?”

 

Abraham(A) svarade: ”Ser ni inte att yxan är på axeln av den stora avguden. Be honom att berätta sanningen för er!” Folket började jämra sig och argumentera med varandra, och svarade sedan: ”Du vet mycket väl att sten och trä inte talar.”

 

Abraham(A) svarade: ”Varför ser ni att dessa hjälplösa avgudar som Gudar och dyrkar dem? Jag har inget emot trä och sten, men jag är mot okunnighet och vilseledning. Dessa avgudar som ni kallar Gud är inget annat än trä och sten. Ni människor måste sluta dyrka dessa avgudar och börja tro på en enda mäktig Gud. Ni ska dyrka Honom ensam. ”