PROFETEN SALOMO(A)

Profeten Salomo(A) var den yngste av profeten Davids(A) söner och hans arvinge. Allah(SWT) gav honom det största riket som någon kung någonsin regerat över. Han hade kontroll över vinden och kunde använda den till att ta reda på saker och ting genom luften. Både män och djinn serverade honom troget och han kunde beordra fåglarna att fullgöra hans kommandon genom att tala till dem på sitt eget språk. Som ett resultat av denna särskilda välsignelse, var profeten Salomos(A) rike mycket mäktigt och många länder var under dess kontroll. När profeten Salomos(A) armé marscherade på ett uppdrag, beskådades en FANTASTISK sak. Den heliga Koranen beskriver en sådan händelse på följande sätt:

 

[En dag] lät Salomo sina arméer av osynliga väsen, människor och fåglar samlas och han formerade dem [till marsch och de marscherade] till dess de kom till Myrornas dal. [Då] hördes en myra ropa: ”Myror! Skynda er in i era bostäder så att inte Salomo och hans soldater trampar ihjäl er utan att de [ens] märker det!” [Koranen 27:17-18]

 

Profeten Salomo(A) hörde ledar myrans varning och uppmanade den att komma fram till honom. Han sade till den följande: ”Tror du verkligen att en av Allahs(SWT) profeter någonsin skulle skada någon av Hans varelser?” Myran svarade: ”Nej det gjorde jag inte, men jag var orolig över att när mina myror skulle se storheten i din armé, skulle de underskatta sina egna gåvor från Allah(SWT) och bli otacksamma. Detta är anledningen till att jag bad dem att gömma sig utom synhåll.”

 

En dag märkte profeten Salomo(A) att hans budbärare fågel, Hud Hud (en härfågel) saknades. Den heliga Koranen säger:

 

Och [en dag] då han mönstrade sina fåglar sade han: ”Varför ser jag inte härfågeln? Är det möjligt att den inte är här. Jag skall minsann straffa den strängt, nej, jag skall döda den, om den inte kan ge mig ett gott skäl [för sin frånvaro]!” [Koranen 27: 20-21]

 

Det dröjde inte länge innan Hud Hud dök upp, sägandes,
”Jag har varit i ett land som du kanske inte vet någonting om. Landet är Saba (Sheba) och det styrs av en kvinna som har fullständig kontroll över sitt folk. Hennes tron är särskilt stor. Hursomhelst, så dyrkar de alla solen och har övergett Allah(SWT). ”

 

Profeten Salomo(A) skickade ett brev till Bilqees, drottningen av Saba, och sade, ”i Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Gör inte uppror mot mig och närma er mig i underkastelse till Allah(SWT).”

 

När Bilqees fått brevet, frågade hon sina ministrar om deras åsikt i frågan. De svarade att de hade mäktiga arméer och de inte var rädda för att gå ut i krig, men det slutgiltiga beslutet var i hennes händer.

 

Bilqees ville lösa frågan på fredligt sätt, så hon skickade sina budbärare till profeten Salomo(A) med dyrbara gåvor och väntade på hans reaktion. När företrädaren för Saba kom till profeten Salomos(A) rike, blev de förvånade att se hans ståtliga byggnader och palats.

 

Profeten Salomo(A) välkomnade dem och bad om svar på sitt brev. När de presenterade för honom sina gåvor, lade han dem otåligt åt sidan, och sade till dem, ”Vilket värde har dessa rikedomar? Jag har fått sådana gåvor från Allah(SWT) som ingen annan besitter. Återgå till ert land och informera er drottning att jag skall skicka en sådan armé mot Saba som ingen kommer att kunna motstå. ”

 

När Bilqees fick detta meddelande och rapporter om profeten Salomos(A) makt, bestämde hon för att underkasta sig honom och acceptera hans inbjudan att omfamna islam. När profeten Solomo(A) fick reda på att hon var på väg till hans rike, vände han sig till sitt folk och sade: ”Vem av er kan ge mig drottningen av Sabas tron innan hon själv kommer hit?”

 

En djinn sade,
”Jag kommer att hämta den innan du reser dig från din plats.”
Men Asife Barqiah, som hade fått lära sig Allahs(SWT) speciella namn genom profeten Salomo(A), sade, enligt den heliga Koranen:

 

Den som hade kunskap om uppenbarelsen sade då: ”Jag skall föra hit den innan din blick återvänder till ditt öga!” Och när [Salomo] såg den stå framför sig sade han: ”Detta är en nåd från min Herre; Han vill pröva mig [och låta mig visa] om jag är tacksam eller otacksam. Den tacksamme har [själv] gott av sin tacksamhet och den som är otacksam [vållar inte Gud någon skada]; min Herre är Sig själv nog och Han är den givmilde Givaren.” [Koranen 27:40]

 

Som en förberedelse inför ankomsten av Bilqees, hade profeten Salomo(A) beställt ett palats av glas som skulle byggas. Under marken av glas, fanns det en bassäng med vatten med olika typer av fisk som simmade i det. När Bilqees kom, tog han henne till slottet. Den heliga Koranen säger:

 

[Då] man bjöd henne att stiga in på palatsets gård trodde hon att det var [en bassäng med] djupt vatten och blottade benen [för att fästa upp sina kjolar]. [Men Salomo] sade: ”Det är en gård belagd med glas.” Hon utbrast: ”Herre! Jag har gjort orätt mot mig själv [genom att tillbe solen]! Men nu, tillsammans med Salomo, underkastar jag mig Guds, världarnas Herres, vilja!” [Koranen 27:44]

 

Bilqees blev lurad av vattnets framträdande och lyfte upp sin klänning till knäna för att rädda den från att bli blöt. När hon insåg sitt misstag, förstod hon på en gång listen och syftet bakom  profeten Salomos(A) handlingar med henne. Han visade henne att saker och ting inte alltid är vad de verkar, och även om solen hon dyrkade var den mäktigaste kraft hon kunde se, finns det någon, mer kraftfull, kraft bakom den.
Den smarta kvinnan förstod budskapet och vände sig till Allah(SWT) i ånger och tro.

 

Profeten Salomo(A) skickade sedan tillbaka henne till Saba och tillät henne att styra i hans namn. Profeten Salomo(A) regerade över sitt folk med rättvisa under en lång tid. Hans makt utvidgas över större delen av den kända världen. Denna unika välsignelse var ett svar på hans bön som är registrerad i den heliga Koranen:

 

Han sade: ”Herre! Förlåt mig [mina fel] och skänk mig sådan makt som ingen efter mig kommer att kunna utöva! – Du är den store Givaren.” [Koranen 38:35]