Profeten Jakob(A)

Allah(SWT) säger följande om profeten Abraham(A) i den heliga Koranen:

Och som ännu en gåva av Vår nåd skänkte Vi honom [sonen] Isak och [dennes son] Jakob och Vi gjorde dem alla till rättsinniga människor; och gjorde dem till ledare som ledde [människorna] enligt Våra befallningar, och Vi ingav dem [vilja] att göra gott och att regelbundet förrätta bönen och att hjälpa de behövande. Och de ägnade Oss hela sin dyrkan. [Koranen 21:72,73]

Profeten Isak(A) var den yngre av profeten Abrahams(A) söner, som han fick med sin fru Sarah. Profeten Isak(A) gifte sig med sin farbroders dotter Rafqa, och de blev välsignade med två söner, Isu och profeten Jakob(A).

Profeten Jakob(A) var mycket älskad av sina föräldrar och detta gjorde hans tvillingbror svartsjuk. För att förhindra problem mellan bröder, rekommenderade profeten Isak(A), Jakob(A) att flytta från sitt hem i Palestina till Fidaan Aram, där hans farbror Labaan bodde. I Fidaan Aram tjänstgjorde han hos sin farbror. Han gifte sig senare med sin farbrors dotter Lay’ah.

Efter tjänsteperioden var över, lämnade profeten Jakob(A) sin farbroder, tillsammans med sin familj och egendom, för att återvända till Palestina. I Palestina, skickade profeten Jakob(A) presenter till sin broder för att visa sin goda vilja och hans bror tog emot dem och välkomnade honom varmt. Med tiden, var det agg som fanns mellan bröderna glömt.

Profeten Jakob(A) beslutade att bosätta sig i Kanaan och Allah(SWT) välsignade honom med tolv söner. Hans tolv söner blev välkänt berömda som ”Isaks(A) barnbarn”

Hans andra hustru, Raheel dog tidigt och därför betraktade profeten Jakob(A) alltid hennes söner Benjamin(A) och speciellt profeten Josef(A) med särskild tillgivenhet.

Hans kärlek till profeten Josef(A) kom senare att bli en källa till svartsjuka för hans äldre söner som bestämde sig för att göra sig av med sin yngre bror. Men Allah(SWT) valde profeten Josef(A) till att bli hans budbärare och skyddade honom från de onda avsikterna av hans bröder.