PROFETEN NOAH(A)

I många år försökte profeten Noah(A) lära sitt folk att Allah(SWT) är En, men de skrattade bara åt honom. Ibland kastade de sten på honom. Ängeln Gabril(A) brukade komma för att hjälpa honom att resa sig från högen av stenar som kastats på honom.

Profeten Noah(A) klagade till Allah(SWT) att hans folk inte lyssnade på honom. Allah(SWT) bad honom att bygga en stor ark (båt).

När människorna såg profeten Noah(A) bygga arken började de skratta åt honom och retade honom, särskilt eftersom han byggde sin ark mycket långt från havet.

När arken var redo, sade Allah(SWT) till profeten Noah(A) att ta ombord alla troende och två av varje slag av fåglar och djur.

Strax efter, började vatten forsa från skyn och vällde fram över landet. Alla otrogna dränktes. En av profeten Noahs(A) söner hade också vägrat att gå på arken. Han klättrade upp på ett högt berg i tron att han skulle kunna räddas men även han drunknade.

Arken kastades runt på de stora vågorna, och profeten Noah(A) bad till Allah(SWT) att få dem att komma iland på ett säkert sätt.

Allah(SWT) svarade på hans böner och gjorde att jorden svalde allt vatten. Det slutade att regna och arken kom att vila på Berget Jodi.