Profeten Jesus(A)

Tretton hundra år efter profeten Moses(A), sände Allah(SWT) profeten Jesus(A) för att rädda människorna från vilseledning och synd.

 

Den bok som profeten Jesus(A) framförde från Allah(SWT) för att vägleda människorna kallas för Evangeliet. De flesta av människorna accepterade inte Jesus(A) inbjudan till den rätta vägen. De visade en massa hat och grymhet mot honom i stället.

 

Profeten Jesus(A) stod fast vid sitt vägledande av människor hur man dyrkar Allah(SWT). Han ville att människorna skulle älska varandra i stället för att skada varandra eller vara grymma.

 

Å andra sidan, planerade vissa personer med hjälp av guvernören i staden att döda Jesus(A). Vid tiden då det var planerat att Jesus(A) skulle dödas, fångade guvernörens vakter och soldater, av misstag, en annan man som var väldigt like Jesus(A) och de korsfäste (hängde) honom.

 

Ända sedan denna händelse,  sägs det att Jesus(A) blev korsfäst. I själva verket räddade Allah(SWT) Jesus(A) från de onda och grymma människorna. Kristus är ett annat namn för Jesus(A) och därför kallas hans anhängare kristna. Profeten Jesus(A) födelse markerade början på den kristna kalendern. När vi säger 1999 (Efter Kristus), innebär det att 1999 år har gått sedan födelsen av Jesus Kristus(A).