Vad händer under domedagen?

Fråga:

Vad händer under domedagen? Vilka frågor kommer att ställas?

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Domedagen är en oerhörd stor, lång, svår, skräckinjagande och omskakande dag där väldigt mycket händer och det är endast en liten helhetsöversikt som kan anges här.

Till att börja med så har domedagen en inledningsfas då vår omgivande världs nuvarande tillvaro fallerar och världen förbereds för räkenskapen och allt som sker i samband med det. Olika aspekter av denna omvälvning beskrivs väldigt bildligt framförallt i flera av surorna av den heliga Koranens sista juz’ (kapitel) däribland surah Zalzala, Inshiqaq, Infitar, Mutaffefin m.fl. Du kan läsa dessa tillsammans med översättning och kommentartolkning på www.heligaKoranen.se.

I samband med att tillvaron förbereds för räkenskapen samlas alla skapelser och även alla döda återuppstår. Människor får skåda sina handlingar närvarande och man ställs till svars för de stora och små av sina handlingar. Gud säger: ”Så den som utför ett uns av en atom godhet ser den * och den som utför ett uns av en atom ont ser den” (den heliga Koranen 99:7-8). De gudfruktiga fromma får sina handlingars bok i högerhand medan de syndfulla förnekarna får det i vänsterhand. Kroppsdelar och andra vittnen vittnar och passerande av sirat (den raka vägen), som för till paradiset men passerar ovan helvetet och anges vara lika tunn som ett hårstrå och lika vasst som svärdet egg, sker snabbt för somliga medan det tar lång tid för en del och andra faller p.g.a. deras handlingar.

Allt man har gjort kommer vara beräknad och inget går obemärkt förbi. Men några av de viktigaste saker som frågas om redan direkt efter döden är tro på Gud, Hans Profet(S) och Imam(A) samt salat (bönen) och hur man har tjänat sina förmögenheter och hur man spenderat dem. En sak som är av oerhört vikt och ställer till det för många på domedagen är haqq an-nas, det vill säga folks rätt och rättigheter. Med andra ord hur man varit i relation till andra människor och hur mycket man sett till deras rättigheter eller berövat dem dessa och med det förtryckt dem. På den dagen är alla förskräckta av vad som råder och vill inget hellre än att deras goda handlingar ska väga tyngre och skulle kunna göra vadsomhelst för att rädda sig själva. Har man haqq an-nas som man berövat och inte sett till att bli förlåten för och återgälda och gottgöra i denna värld, måste den som blivit berövat sin rätt antingen förlåta personen eller få så mycket av belöningen av personens goda handlingar, för att bli nöjd och förlåta. Alltså om Gud i Sin oerhörda barmhärtighet förlåter Sin haqq (rätt och rättighet) så förlåter Han inte Sina tjänares berövade rättigheter utan ställer till svars för dem och alla är inte lika förlåtande, speciellt då de vill rädda sitt eget skinn. Därför är det väldigt viktigt att försöka inte begå orätt av något slag och inte beröva folk rättigheter eller om man råkat göra detta, försöka bli förlåten redan i denna världen och gottgöra.

Detta helhetssvar ger knappt en glimt av vad som kommer att hända på domedagen men inshaAllah fyller det sitt syfte och håller oss alla alerta.

Må Gud förlåta oss alla våra synder och vägleda och välsigna oss alla till att leva i denna värld på ett sätt att vi skänks och når Hans belåtenhet och på den fasansfulla dagen fylls av ro och fröjdas över att få våra handlingars bok i högerhand och får en blixtsnabb säker passage till Hans välsignelse i den eviga boningen, tillsammans med Hans bästa tjänare Profeten Mohammad(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner