Brukar Imamerna(A) bli arga?

Fråga:
Jag läste i en artikel att Imam Ridha(A) blev arg och ville straffa de som gjort fel trots att de inte begått ett brott. Är det inte lite hårt? Brukade Imam Ridha(A) ha lätt för att bli arg?

Svar:
I Guds NamnSalam,

Det som menas är att Imamen(A) ogillade handlingen och visade sitt ogillande. Varken Profeten(S) eller Imamerna(A) brukade bli arga snabbt utan de hade otrolig tålamod och överseende i allt som rörde dem personligen. Det som däremot gjorde de upprörda var när de såg saker gå mot haqq; så deras ilska var utifrån Gud och för Gud och inget personlig.

Anledningen att det inte låter så bra, förutom att det kanske kunnat formuleras bättre, är antagligen för att man automatisk föreställer sig sin egen ilska och hur det kan vara när vanliga människor blir arga och tappar kontrollen. En Imams(A) ilska är inte riktigt som vår då den dels bygger på en annan grund och dels då de har sina nafs tyglar i handen ordentligt och inte tappar kontroll eller reagerar baserad på sitt personliga.

När det gäller straff, oavsett vad som syftas på i artikeln, så bygger den på uppfostrande princip. Det är också så att det krävs olika mycket av folk beroende på vilken nivå de tagit sig till. Det som förväntas av en nära följeslagare är inte samma som av ett barn.

InshaAllah tydliggör det saken.

Må Gud påskynda hans ankomst inshaAllah!