Vad innebär titeln imam enligt Shi’a-skolan?

Fråga:
Vad innebär titeln imam enligt Shi’a-skolan? Vem har rätt att få titeln imam och vad innebär den? I sunnitisk tro är imam ju en böneledare, t.ex om jag leder bönen då jag ber med mina väninnor så är jag imam – just då…

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam syster

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud som väglett oss till följet av Sin budbärare och Profet(S). Vi tackar dig och främst din syster för viljan att ställa frågan i jakt på svar.

Det finns fler aspekter som ingår i den frågan. Själva ordet ”imam” – rent språkligt – innebär på ett sätt vägledare/vägvisare. Det förekommer en utförligt redogörelse kring detta som är väl värd att läsa och som vi högst rekommenderar i boken ”Imamat – Islamiskt Ledarskap” av Ayatollah Makarim Shirazi som ni kan finna online via www.dvv.se biblioteket eller direkt via denna länk: http://dvv.se/bok/imamat/ eller eventuellt köpa i bokformat via www.dvvshop.se. Mer specifikt om just ordets betydelse kan ni läsa om under kapitlet ”fjärde introduktionsinledningen” s 77.

Sedan följer den mer generella och specifika titeln gällnade personer. Liksom våra sunni syskon, kallar även vi böneledaren för ”imam” och mer specifikt för ”imam jama’a” (böneledaren) för att specifiera att denna person är en ledare just i bönen. Däremot när Profeten Mohammads(A) tolv söner av hans ätt Ahl al-Bait(A) refereras till som ”Imam” är det istället en omfattande titel; alltså är de våra Imamer(A) och vägledare och vägvisare i alla aspekter av tron och livet i egenskap av sin gudomliga ställning. Så rent språkligt går det att kalla den som visar och leder vägen för ”imam” – innebörden av detta påstående förstås bättre med tanke på den förklaring som följt i boken ”Imamat” som vi rekommenderar att ni läser – då ordets rot har denna innebörd. Däremot har titeln ”imam” kommit att användas i mer speciell religiös mening som bl.a. i fallet av ”imam jama’a” (böneledare), ”imam jumu’a” (fredagsbönens böneledare) etc. medan Imam i dess omfattande betydelse refererar specifikt till de tolv utsedda Imamerna(A) av Ahl al-Bait(A) av Profeten Mohammads(S) ätt. Ytterligare en sak att tillägga, och som gör att vi ännu en gång rekommenderar er att läsa boken ”Imamat” för att detta förklaras väldigt väl med hjälp av Guds ord Koranen, är att vår Profet(S) i egenskap av sin vägvisande och vägledande roll är också en Imam i den innebörden av ordet precis på samma sätt som bl.a. profeten Ibrahim(A) benämndes och gavs ställning av Imam av Gud mot slutet av sitt liv (Den heliga Koranen 2:124)!

InshaAllah är detta en någorlunda vägvisande svar på frågan som leder till att ni läser mer i frågan och undersöker saken närmare på egen hand.

Må Gud vägleda och välsigna er och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner