Category Archives: Gudomligt ledarskap (Imamah)

Kan man acceptera falska Mahdi’s som dyker upp?

Fråga: Tron på den utlovade frälsaren Mahdis återkomst har fått många falska Mahdis att dyka upp genom historien och vissa använder dessa omständigheter som rättfärdigande för att lägga den här ideen åt sidan. Till vilken grad kan denna synpunkt accepteras? Svar: Denna synpunkt är absolut oacceptabel för annars måste mänskligheten sätta åt sidan alla positiva […]

Är antalet Imamer(A) 13 stycken?

Fråga: Som vi vet så kallas tolvimamgruppen för ”tolvare” (ithna ashariyyah) eftersom dess efterföljare tror att efter den Heliga Profeten(S) så var hans efterträdare tolv personer. Och bland alla muslimer är det bara en grupp som håller denna tro, således är traditionerna angående tolv Imamerna(A) som både Shia och Sunni har återberättat och vars ursprung […]

Varför är inte Imamerna(A) uttryckligen vid namn nämndan i Koranen?

Fråga: Varför är inte Imamerna(A) uttryckligen vid namn nämndan i Koranen? Ett kort svar: Det bör påpekas att även om de rena Imamernas(A) namn inte anges i Koranen så uttryckte Profeten(S) deras namn, särskilt Imam Ali(A). Ett mycket tydligt exempel på detta framkommer i Hadith Ghadir, som anses vara det officiella tillkännagivandet av Imam Ali(A) […]

Hur kan man förklara att de 12 imamerna (ledarna)

Fråga: Hur kan man förklara att de 12 imamerna (ledarnaa)från Quraish är exakt de vi Shia muslimer säger att de är? Svar: Salam kära syskon, En bra fråga du ställer! Jo, det är nämligen så att Profeten(S) vid flera tillfällen refererade till att dessa 12 ledare och imamer är från hans ätt och söner till […]

Vad innebär titeln imam enligt Shi’a-skolan?

Fråga: Vad innebär titeln imam enligt Shi’a-skolan? Vem har rätt att få titeln imam och vad innebär den? I sunnitisk tro är imam ju en böneledare, t.ex om jag leder bönen då jag ber med mina väninnor så är jag imam – just då… Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam syster All […]

Brukar Imamerna(A) bli arga?

Fråga: Jag läste i en artikel att Imam Ridha(A) blev arg och ville straffa de som gjort fel trots att de inte begått ett brott. Är det inte lite hårt? Brukade Imam Ridha(A) ha lätt för att bli arg? Svar: I Guds NamnSalam, Det som menas är att Imamen(A) ogillade handlingen och visade sitt ogillande. […]