Kan man acceptera falska Mahdi’s som dyker upp?

Fråga:
Tron på den utlovade frälsaren Mahdis återkomst har fått många falska Mahdis att dyka upp genom historien och vissa använder dessa omständigheter som rättfärdigande för att lägga den här ideen åt sidan. Till vilken grad kan denna synpunkt accepteras?

Svar:
Denna synpunkt är absolut oacceptabel för annars måste mänskligheten sätta åt sidan alla positiva synpunkter. Detta eftersom alla de har mer eller mindre missbrukats. Alla de individer som har påstått sig vara Gud, eller sett sig själva som en manifestation av Gud, förenade med GUd eller har trott att Gud har tagit plats i dem har alla missbrukat principen med tron på Gud. Men dessa handlingar skadar inte på något sätt tron på Gud.

På samma sätt gäller det alla de som falskt påstod sig vara profeter och vilseledde människorna leder inte till någon skada för korrektheten i profetskap principen. Detta missbruk finns i varje industri dessutom men det skadar inte det fältet. Sen har vi alla de namn som använts för dess motsatta sida, t ex har trovärdig använts för förrädare, en förtryckare har kallats för rättvis, en ignorant har kallats för lärd, en syndare har kallats för gudsfruktig och allt detta har använts men det skadar inte själva ordet.